Науково-технічна бібліотека
ОНАХТ

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Відгуки
Пропозиції видавництв
Зараз на сайті: 1
Сьогодні: 45
Вчора: 143
На поточному тижні: 1357
На минулому тижні: 1783
У поточному місяці: 6739
У минулому місяці: 8321
Усього: 287886

Нові надходження

Advances in research on food aroma recovery

Advances in research on food aroma recovery

Dubova N. Advances in research on food aroma recovery: monograph / N. Dubova, A. Bezusov. – Florida Hospital, 2016. – 149 p.  The manuscript is devoted to theoretical and experimental substantiation of the scientific principles of repetitive flavor formation or recovery in food systems. The systematized information on the participation of enzymes and flavor precursors has showed the prospects for developing processes of formation in vitro for Green Leaf Volatiles flavors. The scientific and practical approach called the technology of food products flavored in situ has been developed on the basis of the results. The use of aromas of lipid emulsions extracted from fresh or pretreated fruits and aqueous suspensions of plant homogenates in the biosynthesis has been studied. The manuscript provides scientific and practical recommendations for cooking flavored foods.

Добавлено: 2016-10-25 18:17:15
Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов

Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов

Пилипенко, Л.Н. Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов: монография / Л.Н. Пилипенко, И.В. Пилипенко. – Одесса: Optimum, 2014. – 264 c. В монографии описаны основные группы и виды токсикантов и контаминантов, являющихся опасными факторами и формирующими риски пищевого сырья, ингредиентов и продуктов. Рассмотрены теоретические и практические аспекты применения биологических методов в оценке безопасности и растительных пищевых продуктов и ингредиентов, приведены оригинальные методы биотестирования.

Добавлено: 2016-10-25 18:11:50
Вища математика: операційне числення

Вища математика: операційне числення

Швець, В.Т. Вища математика: операційне числення: навч. посіб. / В.Т. Швець. – Одеса; Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 228 с.Розглянуто інтегральні перетворення Фур'є і Лапласа та їх основні властивості. Також розглянуто скінченні інтегральні перетворення Фур'є. Такий широкий виклад теорії інтегральних перетворень дозволяє на єдиній методологічній базі розглянути широкий клас задач математичної фізики без обмежень на просторові розміри системи. Детально викладено теорію інтегрування у комплексній площині функцій, що мають як особливі точки полюси скінченного порядку, суттєво особливі точки та точки галуження. На прикладі задач математичної фізики показано застосування зазначених інтегральних перетворень до розв'язання звичайних лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами та їх систем, а також лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними та зі сталими коефіцієнтами.

Добавлено: 2016-10-25 17:26:36
Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

Вища математика: теорія функцій комплексної змінної

Швець, В.Т. Вища математика: теорія функцій комплексної змінної: навч. посіб. / В.Т. Швець. – Одеса: ВМВ, 2014. – 234 с. Навчальний посібник є вступом у теорію функцій комплексної змінної. Також в посібнику розглянуто інтегрування функцій, що мають особливості на дійсній осі, або близько від неї, досліджені кватерніони та бікватерніони, як подальші узагальнення комплексних чисел та їх використання в теоретичній фізиці. Підбір матеріалу для навчального посібника зорієнтований на подальше використання комплексного аналізу при розв'язанні задач математичної фізики, зокрема теорії інтегральних перетворень. Тому центральне місце присвячене теорії інтегрування аналітичних функцій. Посібник містить різноманітні задачі та їх розв'язання, а також задачі, призначені для самостійної роботи. Посібник розрахований на студентів та аспірантів технічних вузів.

Добавлено: 2016-10-25 17:23:27
Вода для чайних напоїв

Вода для чайних напоїв

Коваленко, О.О. Вода для чайних напоїв: монографія / О.О. Коваленко, Д.І. Вєтров. – Херсон: Гринь Д.С., 2014. – 140 с. Наведено структуру та характеристику ринку функціональних напоїв в Україні та світі. Показано, що виробництво напоїв з чайної сировини - це перспективний напрямок його розвитку. Визначено групу розчинених речовин технологічної води, які чинять вплив на якість чайних напоїв, та досліджено ступінь цього впливу. Сформульовано рекомендації щодо хімічного складу води, призначеної для виробництва напоїв з чайної сировини в закладах ресторанного господарства. Досліджено ефективність кондиціювання водопровідної води до рекомендованого складу за допомогою побутових фільтрів. Розроблено технологічну схему і визначені технологічні параметри, які дозволяють отримувати воду із рекомендованим складом. Показано, що чайні напої на доочищеній воді мають більший вміст поліфенольних речовин, вітаміну С, кофеїну, а також володіють кращими органолептичними властивостями ніж напої, приготовлені на водопровідній воді без додаткового очищення. Монографія може бути корисною для студентів, аспірантів, фахівців, які займаються питання підготовки води для виробництва напоїв в закладах ресторанного господарства.

Добавлено: 2016-10-25 18:12:55
Дизайн в рекламе

Дизайн в рекламе

Иванова Л.А. Дизайн в рекламе: монография / Л.А. Иванова, С.В. Котлик, С.В. Малых. – Одеса: Астропринт, 2016. – 268 с. В монографии рассмотрены современные подходы к рекламе в области гостинично- ресторанного бизнеса в различных странах мира, предложены новые методические приемы по разработке текста и художественного образа в коммерческой рекламе объектов бизнеса. Много внимания уделяется интернет-рекламе как основному, в настоящее время, фактору продвижения товаров и услуг ' Монография, предназначена для специалистов в области коммерческой рекламы, дизайна, отельно-ресторанного бизнеса, веб-рекламы, маркетологов, преподавателей, аспирантов и студентов, может служить универсальным инструментом для планирования разнообразных рекламных кампаний и разработки эффективных дизайнерских подходов к продвижению товаров и услуг.

Добавлено: 2016-10-25 18:16:09
Дифференциальные инварианты и sl2 – геометрии

Дифференциальные инварианты и sl2 – геометрии

Коновенко, Н.Г. Дифференциальные инварианты и sl2 – геометрии / Н.Г. Коновенко. – Киев: Наукова думка, 2013. – 188 с. Книга посвящена локальному исследованию геометрий на одномерных и двумерных многообразиях со структурной алгеброй Ли sl2. В книге найдены новые классы дифференциальных уравнений, обладающих sl2-симметрией которые могут быть проинтегрированы в квадрат*Пилипенко Л.Н., *Пилипенко И.В.

Добавлено: 2016-10-25 18:10:22
Експертиза товарів

Експертиза товарів

Мардар, М.Р. Експертиза товарів: лабораторний практикум / М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая. – Одеса: Optimum, 2015. – 248 с. Навчальний посібник «Експертиза товарів. Лабораторний практикум» розкриває наступні питання: правила організації та порядку проведення експертиз кількості та якості продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняного та зарубіжного виробництва, особливості проведення експертизи окремих товарних груп, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної, фітосанітарної експертизи. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».        

Добавлено: 2016-10-25 17:57:43
Ефективність управління інноваційним розвитком зернового виробництва. Економічні аспекти

Ефективність управління інноваційним розвитком зернового виробництва. Економічні аспекти

Петренко, О.П. Ефективність управління інноваційним розвитком зернового виробництва. Економічні аспекти: монографія / О.П. Петренко, Д.Ф. Харківський. – Одеса: Інтерпрінт, 2014. – 192 с. В монографії досліджено питання сутності та системного уявлення ефективного інноваційного управління розвитком зернового виробництва. Проведено аналіз стану управління розвитком зернового виробництва та запропоновано організаційно - економічні шляхи покращення їх якості. Розроблено концепцію ефективного управління зернового виробництва та систему показників, що характеризують цей процес. Для наукових працівників, менеджерів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, шкіл бізнесу.  

Добавлено: 2016-10-25 17:45:53
Зберігання зерна: лабораторні роботи

Зберігання зерна: лабораторні роботи

Яковенко, А.І. Зберігання зерна: лабораторні роботи: навч. посіб. / А.І. Яковенко, А.В. Борта; за ред. Г.М. Станкевича. – Одеса, 2015. – 95 с. Наведено теоретичні основи, експериментальна база та методики проведення лабораторних робіт з визначення зараженості зерна шкідниками хлібних запасів та заходи боротьби з ними, порядок проведення та оформлення документації з кількісно-якісного обліку зерна. Описи експериментальних установок та методик виконання лабораторних робіт враховують специфіку майбутньої професії студентів. Для студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування «Харчова технологія та інженерія». Може бути корисним для магістрів, аспірантів та працівників промисловості, що займаються післязбиральною обробкою, зберіганням та переробкою зерна.    

Добавлено: 2016-10-25 17:53:00
Избранные модели мезоструктуры композитов. Перколяция, кластеры, силовые поля

Избранные модели мезоструктуры композитов. Перколяция, кластеры, силовые поля

Герега А.Н. Избранные модели мезоструктуры композитов. Перколяция, кластеры, силовые поля: монография / А.Н. Герега. – Одесса: Освита Украины, 2016. – 127 с. В монографии рассмотрены вопросы взаимосвязи структуры и свойств композиционных материалов в промежуточной асимптотике. Аналитически и в компьютерных экспериментах исследованы процессы формирования и свойства фрактальных агрегатов, внутренних границ материала, перколяционных кластеров фаз и других элементов структуры; предложена методика количественного описания неоднородных сред. Книга предназначена для научных сотрудников и преподавателей вузов, аспирантов и студентом старших курсов физических, физико-технических и инженерных факультетов.

Добавлено: 2016-10-25 17:40:21
Интеллектуальная промышленная собственность

Интеллектуальная промышленная собственность

Интеллектуальная промышленная собственность: монография / Л.А. Иванова, Т.Е. Шарахматова, С.В. Малых, М.А. Иванова. – Одесса, 2015. – 224 с. Монография рассматривает патентоведение как научно-практическую деятельность, включающую: анализ патентоведения и использование объектов ИПС; характеристику объектов патентного права как технических решений; проведения патентных исследований; оценивания стоимости патентов и лицензий. Рекомендуется для изучения студентам, аспирантам и специалистам, интересующихся рассмотренными вопросами

Добавлено: 2016-10-25 18:14:21
Компресори об'ємного стиснення

Компресори об'ємного стиснення

Мілованов, В.І. Компресори об'ємного стиснення: підручник / В.І. Мілованов, Н.І. Водяницька, В.Д. Мельников. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2015. – 332 с. У підручнику описані теорія, розрахунок і монтаж поршневих, ротаційних та спеціальних типів компресорів об’ємного стиснення, що використовуються в різних галузях народного господарства, для студентів машинобудівних, енергетичних та технологічних вищих учбових закладів. Матеріали підручника можуть бути корисними для інженерно-технічних працівників, викладачів та аспірантів.

Добавлено: 2016-10-25 18:18:06
Компьютерная математика в среде Maxima: теория и практика

Компьютерная математика в среде Maxima: теория и практика

Кириллов, В.Х. Компьютерная математика в среде Maxima: теория и практика: монография / В.Х. Кириллов, А.К. Ширшков. – Одесса: ВМВ, 2015. – 312 с. Монография посвящена курсу высшей математики технических вузов и включает основные разделы: линейная алгебра, векторная алгебра, теория матриц , аналитическая геометрия, теория пределов, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, числовые ряды. Наряду с традиционной методологией решения задач высшей математики приводятся алгоритмы и программы решения задач с применением универсальной системы компьютерной алгебры Maxima. Монография адресована студентам бакалаврам, магистрам инженерных и экономических специальностей, преподавателям естественных дисциплин, научным работникам, применяющих методы высшей математики и информационные технологии в практической работе

Добавлено: 2016-10-25 18:08:52
Компьютерное моделирование физических и технологических процессов

Компьютерное моделирование физических и технологических процессов

Компьютерное моделирование физических и технологических процессов. Теория, алгоритмы, программы: учеб. пособие / В.Х. Кириллов, В.В. Зуб, А.С. Титлов, А.К. Ширшков; под ред. В.Х. Кириллова. – Одесса: ВМВ, 2016. – 565 с. В учебном пособии рассмотрены основные модели (закономерности) механических, гидродинамических, теплофизических, электромагнитных и некоторых биологических процессов и алгоритмы регрессионного модели- рования. Для реализации математических моделей и статистических алгоритмов применяются математические пакеты Mathcad, MatLab+Simulink, FemLab (Comsol), SPSS и TabltCurve. Описаны операционные среды и особенности применения упомянутых компьютерных пакетов. Для каждого из основных разделов учебного пособия приведены задания для самостоятельного решения. Учебное пособие адресовано студентам бакалаврам, магистрам, аспирантам, преподавателям инженерных и технологических специальностей, научным работникам, применяющих методы математического моделирования и информационные технологии в практической работе.

Добавлено: 2016-10-25 18:03:32
Кукурудза: збирання, сушіння, якість

Кукурудза: збирання, сушіння, якість

Кирпа, М.Я. Кукурудза: збирання, сушіння, якість: монографія / М.Я. Кирпа, Г.М. Станкевич, М.О. Стюрко. – Одеса: КП ОМД, 2015. – 150 с. Розглянуто фізіолого-біологічні основи проростання насіння, показані особливості насіннєутворення та формування схожості насіння гібридів кукурудзи в процесі дозрівання. Показано вплив на формування схожості насіння гібридів кукурудзи температурного фактору при сушінні та проморожування на етапі збирання і обробки. Наведена порівняльна статистика існуючих методів оцінки схожості насіння гібридів кукурудзи та запропоновано більш ефективний модифікований метод холодного пророщування. Показана ефективність рекомендованих способів збирання сушіння, формування схожості насіння гібридів кукурудзи та методів оцінки схожості Монографія буде цікава фахівцям у галузі селекції, насінництва, післязбиральної обробки та зберігання зерна, а також для студентів та аспірантів, що навчаються за вказаними напрямами.  

Добавлено: 2016-10-25 17:51:10
Курс вищої математики. Частина 1

Курс вищої математики. Частина 1

Кузаконь В.М, В.Х.Кирилов, Ю.С.Федченко, Н.П. Худенко Курс вищої математики. Частина 1 Навчальний посіб­ник для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (видання 2-е перероблене та допо­внене) - Одеса: Друкарський дім, 2015. - 161 с. Навчальний посібник призначений для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів як денної, так і заочної форм навчання. Матеріал навчального посібника (частина 1) містить такі розділи вищої математики: основи лінійної алгебри, основи аналітичної геометрії, вступ до математичного аналізу, диференціальне числення, невизначений інтеграл. У посібнику підібрана достатня кількість прикладів, що розкривають практичне застосування теоретичного матеріалу. Посібник рекомендовано усім студентам, що вивчають курс вищої математики.

Добавлено: 2017-03-24 15:02:45
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Муратов, В. Г. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : навч. посіб. / В. Г. Муратов. - Вид. 2-е, допов. - Київ : Освіта України, 2016. - 364 с.  Навчальний посібник присвячений питанням сучасної метрології, що нерозривно пов’язана із стандартизацією і сертифікацією управлінням якістю та безпечністю харчових продуктів, вимірюванням параметрів технологічних процесів харчових виробництв. Приведені традиційні та новітні методи і засоби вимірювання та контролю, підвищення їх точності. Особлива увага приділена мікропроцесорним та іншим засобам сучасної вимірювальної техніки, щo широко використовується в технологічних процесах харчових виробництв України. Розглянуті принципи розробки і модернізації інформаційно-вимірювальних систем в промисловості і представлення в них інформації користувачам різних рівнів. Для студентів вищих навчальних закладів і спеціалістів з автоматизації технологічних процесів. Навчальний посібник може бути корисним також для студентів і спеціалістів – технологія харчових та інших виробництв.

Добавлено: 2016-10-25 17:18:43
Мікробіологія харчових виробництв

Мікробіологія харчових виробництв

 Мікробіологія харчових виробництв : навч. посіб.  / Л.В. Капрельянц, Л.М. Пилипенко, А.В. Єгорова, Я.Б. Паулина, Л.В. Труфкати, О.М. Кананихіна, Т.О. Велічко, О.О. Килименчук, О.А. Кручек, Т.В. Шпирко, М.І. Охотська. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016.- 478 с.  У навчальному посібнику викладений теоретичний і експериментальний матеріал із дисципліни «Мікробіологія харчових виробництв», яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів із технологій харчових виробництв. Наведений у виданні матеріал спрямований на набуття студентами знань і практичних навичок у сфері управління технологіями та якістю харчових продуктів за мікробіологічними показниками. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Харчові технології», аспірантів та спеціалістів, які працюють у сфері мікробіології харчових виробництв.

Добавлено: 2016-11-02 17:06:01
Моделювання та діагностика газотурбінних установок та компресорів

Моделювання та діагностика газотурбінних установок та компресорів

Подмазко, І.О. Моделювання та діагностика газотурбінних установок та компресорів : підручник / І.О. Подмазко, Н.О. Піщанська. - Одесса : Зовнішрекламсервіс, 2015. – 290 с. У підручнику описані моделювання та технічна діагностика газотурбінних установок та компресорів, що використовуються в різних галузях народного господарства. Розглянуте математичне моделювання поршневих, гвинтових, спіральних, відцентрових, осьових компресорів, газотурбінних установок та двигунів внутрішнього згорання. Для студентів машинобудівних, енергетичних і технологічних вищих учбових закладів. Матеріали підручника можуть бути корисними для наукових, інженерно – технічних працівників, викладачів, студентів та аспірантів.

Добавлено: 2016-10-25 17:10:12
Моделювання та оптимізація систем кондиціювання повітря

Моделювання та оптимізація систем кондиціювання повітря

Жихарєва, Н.В. Моделювання та оптимізація систем кондиціювання повітря: навч. посіб. / Н.В. Жихарєва. – Одеса: ТЕС, 2016. – 170 с. Навчальний посібник присвячено підвищенню ефективності систем кондиціювання повітря. В посібнику наведено моделювання та оптимізація процесів  систем кондиціювання повітря, розрахунок теплоприпливів, моделювання та оптимізація апаратів кондиціювання повітря, термоекономічного аналізу холодильної установки. Приведена методика повітророзподілення повітроводів та шумоглушення. Навчальний посібник призначено для студентів напрямку підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», спеціальності  7.05060403 «Холодильні машини і установки» та спеціалізації «Системи та установки кондиціювання та життєзабезпечення».

Добавлено: 2016-10-25 18:20:45
Мучные смеси из зерновых культур

Мучные смеси из зерновых культур

Жигунов, Д.А. Мучные смеси из зерновых культур: монография / Д.А. Жигунов, О.С. Волошенко. – Київ: Освіта України, 2013. – 156 с. В монографии рассмотрены виды и ассортимент муки, вырабатываемой на мукомольных и крупяных заводах, приведены схемы технологического процесса их производства, изучены особенности химического состава и биологическая ценность различных видов муки и побочных продуктов. Показаны пути повышения пищевой ценности хлебопродуктов и создания мучных смесей из зерновых культур как способа расширения ассортимента готовой продукции на мукомольных заводах.  

Добавлено: 2016-10-25 17:49:27
Науково- методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства

Науково- методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства

   Науково- методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства : монографія / В. В. Немченко, Ф. А. Трішин, Л. В. Іващенкова, Н. М. Купріна, Г. О. Ткачук та ін. ОНАХТ- Одеса  : Фенікс,2016-352 с.    В колективній монографії кафедри обліку та аудиту Одеської національної академії харчових технологій висвітлено теоретичні та методичні положення щодо організації та функціонування обліково-аналітичної системи підприємств та організацій України за її основними підсистемами (облікової, аналітичної та контрольної) з метою задоволення потреб управління у своєчасній, якісній та корисній інформації.

Добавлено: 2017-02-02 15:05:14
Низькопотенційна енергетика

Низькопотенційна енергетика

Низькопотенційна енергетика: навч. посіб. / [М.В. Загорученко, М.Г. Хмельнюк та ін.]; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т", Одес. нац. акад. харч. технологій; Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016. – 412 с. Значне розширення інженерного застосування процесів та техніки використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, утилізаційних енергетичних систем визначили необхідність поглибленої підготовки фахівців у ньому напрямі в рамках спеціального курсу «Низькопотенційна енергетика» Теоретичною основую є технічна термодинаміка та методи термодинамічного аналізу. Для кращого засвоєння фізичною змісту матеріалу та результатів аналізу та висновків, що стосуються основних положень, в посібнику наведені приклади їх практичного застосування. Зміст навчальною посібника формувався з урахуванням нових напрямків інженерного використання технічної термодинаміки та енергетики, До них відноситься більш поглиблене вивчення спеціальних питань,використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, вторинних енергоресурсів. Навчальний посібник «Низькопотенційна енергетика» буде корисний студентам вищих технічних навчальних закладів для більш глибокого вивчення дисциплін «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», «Теплонасосні установки» та «Використання вторинних енергетичних ресурсів у теплопостачанні

Добавлено: 2016-10-25 18:01:53
Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства

Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства

Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства: монографія / В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. Іванченкова та ін.; за заг. ред. В.В. Немченка. – Одеса: Фенікс, 2015. – 360 с. В колективній монографії кафедри обліку та аудиту Одеської національної академії харчових технологій висвітлено питання перспектив розвитку фінансової системи, системи бухгалтерського фінансового, статистичного, податкового та управлінського обліку, податкової політики підприємств, аспекти аналізу потенційних загроз, автоматизації простежуванності інформації, оцінки ефективності та контролю в межах системи управління фінансово-економіною безпекою підприємств харчової промисловості.

Добавлено: 2016-10-25 17:38:46
Оздоровчі продукти на основі топінамбура

Оздоровчі продукти на основі топінамбура

Біленька, І.Р. Оздоровчі продукти на основі топінамбура: монографія / І.Р. Біленька, Н.А. Лазаренко. – Одеса: Букаєв В.В., 2015. – 127 с. Монографія включає науково обґрунтовані технології виробництва ферментованих соків та пастоподібних продуктів на основі топінамбура, дозволяє розширити асортимент оздоровчих продуктів харчування. Представлена інформація про сучасний стан виробництва оздоровчих продуктів, класифікацію ферментованої продукції; досліджено процес ферментації бульб топінамбура; розроблено рецептурні співвідношення компонентів ферментованих соків та пастоподібних продуктів на основі топінамбура.      

Добавлено: 2016-10-25 17:56:20
Озон в технологіях обробки та зберігання зерна пшениці

Озон в технологіях обробки та зберігання зерна пшениці

Станкевич, Г.М. Озон в технологіях обробки та зберігання зерна пшениці: [монографія] / Г.М. Станкевич, А.В. Бабков. – Херсон: Вид-во Грінь Д.С., 2015. – 268 с. У монографії наведена характеристика озону, озоно-повітряних сумішей та способів їх отримання. Розглянуто вплив озоно- повітряних сумішей на санітарно-гігієнічний стан, безпеку зернових мас та біохімічні властивості зерна пшениці. Описано розроблені технологічні режими та озоногенеруюче обладнання для поліпшення санітарно-гігієнічного стану зернових мас при зберіганні, для детоксикації та поліпшення якості зерна пшениці, забрудненої метаболітами плісеневих грибів і пошкодженої клопом-черепашкою, для підвищення харчової цінності зерна пшениці та хлібопекарських властивостей виробленого з нього борошна. Призначена для фахівців у галузі післязбиральної обробки, зберігання та переробки зерна пшениці, а також для студентів, що навчаються за спеціальністю «Технологія зберігання та переробки зерна».  

Добавлено: 2016-10-25 17:47:59
Організація і методика маркетингових досліджень

Організація і методика маркетингових досліджень

Організація і методика маркетингових досліджень (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення) / В.Г. В’юн, І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук, В.В. Лагодієнко та ін.; за заг. ред. І.Т. Кіщака, С.П. Шевчука. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 312 с. Організація і методика маркетингових досліджень (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення) / В.Г. В’юн, І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук, В.В. Лагодієнко та ін.; за заг. ред. І.Т. Кіщака, С.П. Шевчука. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 312 с. довідникова інформація. Для студентів і магістрів з напряму підготовки «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також буде корисним викладачам, аспірантам і практикум у сфері маркетингових досліджень.

Добавлено: 2016-10-25 17:28:45
Прикладная механика

Прикладная механика

Аванесьянц, А.Г. Прикладная механика: учеб. пособие / А.Г. Аванесьянц, Р.В. Амбарцумянц, Г.А. Аванесьянц. – Одесcа: ВМВ, 2015. – 272 с. В данном учебном пособии изложены основополагающие информационные сведения об общих методах структурного, кинематического и динамического анализа механизмов. Излагаются современные подходы по расчету деталей машин по основным критериям работоспособности, приведены конструкции транспортирующих машин, используемых в пищевых и зерноперерабатывающих производствах. Учебник предназначен для студентов немеханических специальностей высших учебных заведений. Приведены методики решения практических задач по различным разделам дисциплины.

Добавлено: 2016-10-25 18:06:43
Промышленное проектирование в дизайне

Промышленное проектирование в дизайне

Иванова, Л.А. Промышленное проектирование в дизайне: монография / Л.А. Иванова, С.В. Котлик. – Одесса: Астропринт, 2015. – 320 с. Монография посвящена изучению различных этапов разработки и проектирования разнообразных дизайнерских объектов. Рассмотрение цикла поэтапного создания промышленного образца как дизайнерского объекта включает в себя как теоретические, так и практические элементы процесса проектирования в различных отраслях промышленного производства. Интерес представляют новые подходы к развитию творческого потенциала аудитории: излагаются на конкретных примерах многовариантные технические решения, защищенные патентами на изобретения, полезные модели. Компьютерное проектирование с привлечением разнообразных цветовых и графических решений сложной конфигурации изделий рассматриваются по методу 3D. Для специалистов, студентов, магистров, аспирантов, инженеров, занимающихся проектированием технологических процессов и оборудования.

Добавлено: 2016-10-25 18:15:19
Процессы поляризации и релаксации в пленках легированного полистирола

Процессы поляризации и релаксации в пленках легированного полистирола

Ревенюк, Т.А. Процессы поляризации и релаксации в пленках легированного полистирола: монография / Т.А. Ревенюк, С.Н. Федосов, А.Е. Сергеева. – Одесса: ФЛП Бондаренко М.А., 2015. – 198 с. Данная монография посвящена поляризационным и релаксационным явлениям в полистироле, легированных сильно полярными молекулами хромофора, и содержит результаты оригинальных научных исследований, проведенных на кафедре физики и материаловедения Одесской национальной академии пищевых технологий. Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся физикой полимеров, физикой твердого тела, применением нелинейных оптических полимеров в электронике. Она полезная преподавателям, аспирантам и студентам вузов.

Добавлено: 2016-10-25 17:36:31
Соціо – еколого - економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах

Соціо – еколого - економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах

Соціо – еколого - економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання: монографія / за ред. О.І. Павлова; Одес. нац. акад. харч. технологій, Навч.-наук. ін-т приклад. економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. – Одеса: Астропринт, 2015. – 512 с. У монографії визначено наукові підходи до виявлення та розв’язання проблем соціо-еколого-економічного розвитку агропродовольчої сфери. Виявлено економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах та розкрито шляхи їх розв’язання. Обґрунтовано інституціональні й політико-управлінські засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери. Видання розраховано на фахівців з економіки, менеджменту та маркетингу, викладачів, аспірантів та студентів.

Добавлено: 2016-10-25 17:30:31
Стратегія територіально-виробничої оптимізації харчової промисловості регіон

Стратегія територіально-виробничої оптимізації харчової промисловості регіон

Меліх О.О. Стратегія територіально-виробничої оптимізації харчової промисловості регіону: проблеми теорії і практики: монографія / О.О. Меліх. – Одеса: Астропринт, 2015. – 324 с. Монографія містить результати досліджень сучасного стану, адаптивних властивостей економічних проблем управління підприємствами харчової промисловості. Надано пропозиції щодо покрашення управління підприємствами з виробництва харчових продуктів і напоїв з урахування їх територіального розміщення, зв’язку з сільськогосподарськими постачальниками продовольства, експортними можливостями реалізації готової продукції, історичними особливостями розвитку по регіонах. Класифіковано і запропоновано до використання інструментарій управління харчовими підприємствами, розкрито алгоритм побудови адаптивних стратегій економічного розвитку, виявлено і проаналізовано  сучасний стан адаптації і адаптивності харчових підприємств в Україні. Обґрунтовано різні методичні підходи до розробки стратегій харчових підприємств в кризових і в стабільних умовах господарювання. Розраховано на фахівців з регіонального управління, аналітиків у харчовому бізнесі, керівників всіх рівнів агропромислового комплексу, науковців, які досліджують проблеми формування, використання і адаптації економічних стратегій.

Добавлено: 2016-10-25 17:34:09
Сучасні сенсори автоматичних систем

Сучасні сенсори автоматичних систем

Вашпанов, Ю.А. Сучасні сенсори автоматичних систем: навч. посіб. / Ю.А. Вашпанов.  – Одеса: ВМВ, 2014. – 240 с.  Навчальний посібник присвячений питанням застосування нового покоління smart (intelligent) сенсорів для сучасних автоматичних систем. Розглянуті питання сучасних нанотехнологій для створення інтелектуальних сенсорів, наведено основні дані про сучасні наносенсори, сучасні цифрові технології обробки сигналів та засобів бездротової передачі даних, спеціалізовані мікроконтролери. Обговорюються питання систем машинного зору, створення роботів та наведені відомості про роботизовані виробництва, а також питання про модернізацію вимірювально-інформаційних систем автоматизації за рахунок масштабної сенсорізації виробництва. Для магістрів та аспірантів вищих технічних навчальних закладів і спеціалістів з автоматизації технологічних процесів.

Добавлено: 2016-10-25 17:21:22
Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України

Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України

Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України: монографія / І.І. Савенко, Н.О. Домбровська, Ю.Б. Каламан та ін.; за ред. І.І. Савенка, І.О. Седікової. – Одеса: Букаєв В.В., 2015. – 128 с. Монографічний огляд присвячено дослідженню стану розвитку харчової та переробної галузей, галузі готельно- ресторанного бізнесу, визначенню позитивних та негативних моментів і їх діяльності та розробка рекомендацій, щодо усунення негативних моментів розвитку. Узагальненням магістерських робіт є статті викладачів кафедри та магістрів, які покладенні в основу даної монографії.  

Добавлено: 2016-10-25 17:44:07
Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі

Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі

Верхівкер Я.Г., Бессараб О.С., Нікітчіна Т.І.  Технологічний інжиніринг підприємств харчової галузі. Навч. посіб. / за ред. Я.Г. Верхівкера; Одес. нац. акад. харч. технологій, Нац. ун-т харч. технологій. – Одеса : Освіта України, 2017. – 144 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 142-143. У навчальному посібнику наведено основи інжинірингу - розробка, зміна з метою по­ліпшення і контроль втілення в життя технологічних, організаційних та фінансово-економічних моделей технічних систем та об’єктів відповідно до поставлених цілей. Основ­на мета посібника - формування теоретичних знань та практичних навичок у проведенні ін­телектуальних видів діяльності, що мають за кінцеву мету отримання найкращих результатів від капіталовкладень або інших видатків, що пов’язані з реалізацією проектів різноманітного призначення, за рахунок найбільш раціонального підбору та ефективного використання ре­сурсів, а також методів організації та управління на базі сучасних науково-технічних досяг­нень та з урахуванням конкретних умов і факторів реалізації проектів. Для студентів І-ІУ освітньо-кваліфікаційних рівнів, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології». Може бути корисним для аспірантів та інженерно-технічних працівни­ків харчової промисловості.

Добавлено: 2017-03-24 15:08:50
Технологія використання стиснених газів

Технологія використання стиснених газів

Мілованов, В.І. Технологія використання стиснених газів: підручник / В.І. Мілованов, В.М. Ярошенко, Г.А. Бондаренко. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2015. – 449 с. У підручнику викладені основні характеристики різних газів, які у стиснутому виді знаходять практичне використання у різноманітних технологічних процесах промислового виробництва, агротехнологічного комплексу та побуті. Розглядаються теоретичні та практичні системи стиснення газів, основні процеси газових технологій, види компресорних установок, установки фільтрації, сепарації, охолодження та осушення газів у процесі їх підготовки для безпосереднього використання у технологічних процесах. Значна увага приділяється технологіям використання стиснутого повітря, технічних та паливних газів як природного так і штучного походження Аналізується термоекономічний метод порівняння та оптимізації газових технологій та напрямки ефективної утилізації вторинних потоків енергії.

Добавлено: 2016-10-25 18:05:22
Технологія продуктів дієтичного харчування.

Технологія продуктів дієтичного харчування.

Салавеліс А.Д., Д’яконова А.К., Бурдо А.К.  Технологія продуктів дієтичного харчування. Навчаль­ний посібник. — Одеса: Освіта України, 2016. — 388 с. У навчальному посібнику розглянуто технології виробництва продуктів харчування і страв із сировини тваринного і рослинного походження, їхня харчова і біологічна цінність, фізіологічний вплив на організм людини. Наведено характеристику традиційних і аль­тернативних видів харчування. Особлива увага приділена основам дієтичного і лікувально-профілактичного харчування. Розглянуто ді­єти, технології приготування дієтичних харчових продуктів і страв залежно від виду захворювання, трудової діяльності, а також зміни основного компонентного складу харчової сировини в процесі кулі­нарної обробки. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, фахівців харчової промисловості, технології харчування, аспірантів, науковців.

Добавлено: 2017-03-24 15:07:32
Товаризнавство. Товари тваринного походження.

Товаризнавство. Товари тваринного походження.

Мардар М. Р., Камінський А. Я., Дубровін Ф. Є. Товаризнавство. Товари тваринного походження. Навч. Посіб. / За ред. М. Р. Мардар. – Львів: «Манголія 2006», 2016 – 295 с.    У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів.    Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів різної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Товаризнавство і торговельне підприємництво»  

Добавлено: 2017-02-02 15:14:15
Управління безпечністю товарів

Управління безпечністю товарів

Бочарова, О.В. Управління безпечністю товарів: підручник / О.В. Бочарова; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса: Атлант, 2014. – 376 с. Підручник – перше видання курсу дисципліни «Управління безпечністю товарів». У ньому викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР. Окремий розділ присвячено аудитам СУБХП. Призначено для магістрів напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво». Підручник може бути корисним начальникам підприємств харчової промисловості, аудиторам СУБХП, а також усім працівникам, чия діяльність пов’язана з системами управління безпечністю товарів.

Добавлено: 2016-10-25 18:00:09
Хлібобулочні вироби оздоровчого призначення з використанням фіто добавок

Хлібобулочні вироби оздоровчого призначення з використанням фіто добавок

 Хлібобулочні вироби оздоровчого призначення з використанням фіто добавок. / К. Г. Іоргачова, Т. Є. Лебеденко, К-Прес, 2015.- 464с.   У монографії розглянуто сучасні вимоги до якості, фізіологічної дії продуктів харчування, роль і потенціал хлібних виробів у покращанні здоров’я нації. Уагальнено інформацію з проблем виробництва хліба , основних принципів формування його якості. Проведено оцінку світового досвіду удосконалення роботи галузі, дослідження національних перспектив у розробці заходів з комплексного підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Наведено аналіз хімічного складу, фізіологічних властивостей, безпечності лікарських, пряно-ароматичних рослин, перспектив їх використання як збагачуючих добавок, альтернативи поліпшувачам, консервантам у хлібопеченні. З урахуванням реакційної здатності,  органолептичних, фізико-хімічних, фізіологічних властивостей фітосировини,  впливу на основні показники якості хліба запропоновано функціональні схеми підготовки її до виробництва, напрямки і способи використання у хлібопеченні.

Добавлено: 2017-02-02 15:09:47
Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів: підручник / О.І. Черевко, Л.В. Кіптела, В.М. Михайлов, О.Є. Загорулько; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2014. – 185 c. У підручнику викладено методи автоматичного вимірювання технологічних параметрів харчових виробництв. Розглянуто елементи теорії й техніки автоматичного регулювання виробничих процесів. Наведено основи проектування систем автоматизації, приклади систем автоматизації типових технологічних процесів харчових виробництв. Розглянуто схеми автоматизації торгово-технологічного обладнання галузі. Підручник розраховано на студентів інженерно-механічних й інженерно-технологічних спеціальностей ВНЗ харчової промисловості й підприємств харчування з напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та наступних спеціальностей: 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", 7.091711 "Технологія продуктів харчування"; 7.091702 "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"; 7.0517070104 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса", а також спеціалістів, які займаються розробкою та експлуатацією технологічного обладнання харчових виробництв.

Добавлено: 2016-11-08 17:49:04
Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: Ліра-К, 2015. – 378 с. Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора технолога. Для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів технологів, енергетиків, механіків і інших. Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості

Добавлено: 2016-11-09 17:58:22
Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів

підручник / В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. — Вид. 2-ге, виправлене. — К.: Вид. Ліра-К, 2017. — 378 с. Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога. Для студентів вищих навчальних закладів освіти І—IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів - технологів, енергетиків, механіків та інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації. Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.

Добавлено: 2017-02-06 11:53:57
Английский язык для академических исследований: письменные упражнения

Английский язык для академических исследований: письменные упражнения

Wallwork, A. English for Academic Research: Writing Exercises = [Английский для академических исследований: письменные упражнения] / A. Wallwork. – New York: Springer, 2013. – 190 p. This book is based on a study of referees' reports and letters from journal editors on reasons why papers written by non-native researchers are rejected due to problems with English (long sentences, redundancy, poor structure etc). It draws on English-related errors from around 5000 papers written by non-native authors, around 3000 emails, 500 abstracts by PhD students, and over 1000 hours of teaching researchers how to write and present research papers. The exercises are organized into ten chapters on: punctuation and spellingword orderwriting short sentences and paragraphslink words - connecting phrases and sentences togetherbeing concise and removing redundancyambiguity and political correctnessparaphrasing and avoiding plagiarismdefining, comparing, evaluating and highlightinganticipating possible objections, indicating level of certainty, discussion limitations, hedging, future workwriting each section of a paperSome exercises require no actual writing but simply choosing between various options, thus facilitating self-study, e-reading and rapid progress. In those exercises where extended writing is required, model answers are given. Exercise types are repeated for different contexts, for example the importance of being concise is tested for use in papers, referees' reports, and emails of various types. Such repetition of similar types of exercises is designed to facilitate revision. The exercises can also be integrated into English for Academic Purposes (EAP) and English for Special Purposes (ESP) courses at universities and research institutes. The book can be used in conjunction with the other exercise books in the series and is cross-referenced to: English for Research: Usage, Style, and Grammar English for Writing Research Papers.   

Добавлено: 2016-11-08 17:38:44
Английский язык для бизнеса

Английский язык для бизнеса

Schofield, J. English for Business: Speaking = [Английский для бизнеса: разговор] / J. Schofield, А. Osborn. – London: HarperCollins Publishers, 2011. – 124 p. – ( Collins: English for Business). Collins English for Business: Speaking will help you to make yourself understood in business. Model dialogues present key phrases to help you communicate effectively in different situations. You can choose to work on the units that are most relevant to you, or work through the whole book for a full course in business speaking = Пособие «Collins English for Business: Speaking» поможет вам лучше ориентироваться в деловом английском. В диалогах представлены ключевые фразы, которые помогут вам эффективно общаться в различных ситуациях. Вы можете выбрать для изучения темы, наиболее подходящие вам, или изучать книгу последовательно, чтобы освоить полный курс разговорного делового английского языка.

Добавлено: 2016-11-08 17:42:55
Английский язык для инженеров-химиков

Английский язык для инженеров-химиков

Английский язык для инженеров-химиков. Книга для студента: учебное пособие / авт.-сост.: Т.С. Петровская, И.Е. Рыманова, А.В. Макаровских; Томск. политехн. ун-т. — Томск: Изд-во ТПУ, 2012. - 165 с. В учебно-методическом комплексе реализуется коммуникативно-когнитивный подход, используется комбинация отечественных и зарубежных технологий преподавания иностранного языка в высшей технической школе. Целью УМК является развитие коммуникативных навыков общения в профессиональной сфере. Предназначен для студентов химико-технологического направления, изучающих английский язык на основе многоуровневого подхода.

Добавлено: 2016-11-08 17:33:42
Английский язык для презентации на международных конференциях

Английский язык для презентации на международных конференциях

Wallwork A. English for Presentation at International Conferences = [Английский для презентации на международных конференциях] / A. Wallwork. – New York: Springer, 2010. – 180 p. Designed to help non-native English speakers to prepare and deliver effective presentations at international conferences. Written in English that readers will be able to understand easily. First book written on presentations specifically from the perspective of non-native English speakers.

Добавлено: 2016-11-08 17:40:37
Англійська мова

Англійська мова

Чередніченко, Г.А. Англійська мова: навч. посіб. / Г.А. Чередніченко, Є.С. Смірнова; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: НУХТ, 2015. – 326 с. Розглянуто загальні проблеми перекладу наукової і технічної літератури, способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки, викладено теоретичні і практичні питання анотування та реферування наукових текстів. Подано мовні й мовленнєві вправи, зразки екзаменаційних тестів, ділових документів, приклади оформлення бібліографії. Для магістрів, аспірантів, здобувачів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації для підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної (англійської) мови. 

Добавлено: 2016-11-08 17:45:11
Англійська мова для туризму та громадського харчування

Англійська мова для туризму та громадського харчування

English for Tourism and Catering = [Англійська для туризму та громадського харчування]: навч.-метод. посіб. / Є.С. Смірнова, Н.О. Михайлова, О.М. Кохан та ін.; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: НУХТ, 2014. – 184 с. Посібник складається з двох частин, які зорієнтовані на формування у студентів – майбутніх фахівців іншомовної комунікативної компетенції, опанування лексики за фахом, а також на розвиток навичок перекладу та розуміння сучасних оригінальних текстів з професійної тематики. До кожного тематичного розділу подано вправи, які сприятимуть ефективному оволодінню професійно зорієнтованою англійською мовою і формуванню навичок самостійної роботи студентів. Призначений для студентів І-V курсів денної форми навчання напрямів підготовки 0.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм».

Добавлено: 2016-11-08 17:35:32
Англо-український термінологічний словник

Англо-український термінологічний словник

Англо-український термінологічний словник: близько 6000 терминів / Є.С. Смірнова, І.М. Довгун, Т.Й. Усенко, С.М. Тищенко; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: НУХТ, 2015. – 154 с. Англо-український термінологічний словник призначений для перекладу й читання спеціальної літератури. Подано технічні терміни, найуживаніші словосполучення і найпоширеніші англійські скорочення технічних термінів. Для бакалаврів, магістрів вищих навчальних закладів, студентів технікумів, коледжів харчової промисловості й аспірантів, які навчаються за напрямом підготовки             6. 051701 «Харчові технології та інженерія». 

Добавлено: 2016-11-08 17:47:15
Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе.

Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе.

Иванов В.В., Волов А.Б.  К.: СВАРОГ, 2016.- 336 с. В книге описаны основные модели, механизмы и инструменты антикризисного управлення в гостиничном бизнесе. Детально рассмотрены источники возникновения кризисных явлений и реализации зффективных текущих решений, обеспечиваюших санацию бизнеса. Изложены управленческие, инновационные, финансовые, маркетинговые и инвестиционные схемы, позволяющие отелю и собственникам гарантировать устойчивый конкурентоспособный рост для сохранения и увеличения стоимости бизнеса. Книга предназначена для работников индустрии гостеприимства, преподавателей и студентов вузов.

Добавлено: 2017-02-14 09:41:44
Біологічно активні речовини в харчових технологіях

Біологічно активні речовини в харчових технологіях

Сімахіна Г.О., Стеценко II.О., Науменко Н.В.   підруч. — К.: НУХТ, 2016. — 455 с. Наведено теоретичні та практичні результати дослідження хімічного складу і функціональної ролі у живому організмі широкого спектра біологічно активних речовин рослинного та тваринного походження. Обґрунтовано доцільність і перспективність використання рослинної сировини, в тому числі дикорослої, для збагачення харчових основ з метою отримання нових видів харчової продукції, напівфабрикатів, напоїв з оптимізованим складом основних нутрієнтів, високоефективної та абсолютно безпечної для споживачів. Узагальнено практичний досвід виробництва поліфункціональних рослинних збагачувачів із підвищеним вмістом біологічно активних речовин та їх використання у харчових технологіях. Для студентів, магістрів, аспірантів, наукових співробітників і фахівців харчової промисловості.

Добавлено: 2017-02-13 13:44:04
Біологія клітин

Біологія клітин

Біологія клітин : навч. посіб. / В.О. Красінько В.О., І.М. Волошина, І.В. Лич, С.В. Ігнатенко; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 355 с. Розглянуто особливості будови та функціонування живих клітин як основних об’єктів, потенціал яких використовується у біотехнології. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Біотехнологія».

Добавлено: 2016-11-08 16:43:12
Будівельні конструкції

Будівельні конструкції

навч. посіб. / За ред. Клименка Є. В. - Б 90 К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 426 с. У навчальному посібнику викладені основні положення розрахунку та конс­труювання будівельних конструкцій, що діють в Україні. Наведені приклади розрахунків та необхідні довідкові дані. Нормативні матеріали наведені за станом на 1 липня 2011 року. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації будіве­льних спеціальностей.  

Добавлено: 2017-02-09 12:32:00
Введение в науку о наноматериалах и нанотехнологиях

Введение в науку о наноматериалах и нанотехнологиях

Унрод, В.И. Введение в науку о наноматериалах и нанотехнологиях: учеб. пособие / В.И. Унрод; Черкас. гос. технол. ун-т; Укр. технол. акад., Черкас. регион. отд. УТА. – Черкассы: Изд-во Чабаненко Ю.А., 2013. – 262 с. Книга дает анализ социально-экономических показателей развития нанотехнологий в мире, иллюстрирует прогнозы мирового рынка нанотехнологий, который за последние годы вырос в разы, рассматривает вопрос создания наноматериалов, их применение, технологию их производства, оборудование, которое при этом используется, и т.п.. В этом учебном пособии собрано всю информацию о науке, которая начала преобразования на уровне материи во всех сферах нашей жизни. льних закладів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Він також може бути корисним для широкого кола фахівців цього профілю.    

Добавлено: 2016-11-08 17:28:11
Веб-дизайн

Веб-дизайн

Пасічник О.В., Пасічник В.В.  Веб-дизайн: Підручник. — Львів: “Магнолія 2006”, 2017. — 520 с. Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різно­го спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань“Тнформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” і “Системна інженерія” та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних техно­логій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.      

Добавлено: 2017-02-07 11:22:21
Веб-технології

Веб-технології

Пасічник В. В., Пасічник О. В., Унрин Д. І. Веб-технології [підручник] - Львів, «Магнолія 2006», 2016. - 336 с. Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб- технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмуваня. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій, що мають безпосереднє відношення до розробки веб-застосувань. Зміст підручника відповідає галузевому стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для дисципліни «Веб-технології та веб- дизайн». Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Комп’ютерні науки» та викладачам.

Добавлено: 2017-02-07 11:08:36
Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології.

Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології.

Мусіна Л.А. Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології: монографія / Л.А. Мусіна, А.В. Ямчук, Т.К. Кваша. - К.: УкрІНТЕІ, 2012. - 260 с. Викладено результати аналізу вирішення проблем взаємодії економіки та при­родного середовища, концепції “зеленої економіки44 та “зеленого зро стання44, досвід розроблення та впровадження національних стратегічних до кументів у цій сфері, макромоделювання еколого-економічної взаємодії. Досліджено пріоритети різних країн у сфері природокористування та розроблення більш чистих технологій. Узагальнено світові тенденції розвитку “зеленої економіки44, зокрема щодо впровадження стратегій та політики сприяння “зеленому зростанню", напрямів досліджень у цій сфері та їхнє фінансування. Окремо розглянуто досвід запровадження механізму технологічних платформ як одного з основних інструментів реалізації та фінансування наукових досліджень у 7-й Рамковій програмі ЄС і в Російській Федерації. Розраховано на представників органів державної влади, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів відповідних спеціаль­ностей.

Добавлено: 2017-02-03 11:45:59
Використання дикорослої сировини для забезпечення харчових продуктів БАР

Використання дикорослої сировини для забезпечення харчових продуктів БАР

Хомич, Г.П. Використання дикорослої сировини для забезпечення харчових продуктів БАР: монографія / Г.П. Хомич, Н.І. Ткач; рец. Л.В. Капрельянц, Л.А. Осипова; Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 159 с. Наведено ботанічну характеристику окремих видів дикорослих культур, розглянуто ареал їх поширення та лікарські властивості. Розкрито можливості використання дикорослих ягід у харчовій промисловості, описано їх хімічний склад та антиоксидантні властивості. Запропоновано способи підвищення виходу збагаченого біологічно активними речовинами соку з дикорослих ягід, обґрунтовано пропозиції щодо його використання для підвищення біологічної цінності консервів. Розглянуто безвідходні технології переробки плодів дикорослих культур.

Добавлено: 2016-11-09 18:14:13
Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси

Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси

Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Мисик М. М. Навчальний посібник. - Львів: “Магнолія 2006”, 2016. - 278 с. У посібнику описані в об’ємі навчальної програми курсу “Гнучке автомати­зоване виробництво і роботизовані комплекси” системи керування робото- технічними комплексами та гнучким автоматизованим виробництвом. Опи­сані системи циклового, позиційного, контурного програмного керування промисловими роботами першого покоління. Адаптивні системи керування роботами другого покоління розглянуті в су­купності зі сучасними структурами роботехнічних комплексів. Подані при­клади застосування таких систем у виробництві прецизійних виробів та для керування транспортно-маніпуляційними роботами. Розглянуті функціональні структури роботів зі штучним інтелектом третьо­го покоління. Дана характеристика, описані функції та структури гнучких ав­томатизованих виробничих систем. Показані принципи побудови та описані особливості систем автоматизова­ного контролювання та керування технологічним процесом і гнучким авто­матизованим виробництвом.

Добавлено: 2017-02-07 12:33:55
Дипломне проектування

Дипломне проектування

навч. посіб. / за ред. проф. Г.В. Дейниченка. —К.: Фірма «ІНКОС», 2015. — 470 с. Наведено матеріали та методи технічних і економічних розрахунків, які необ­хідні для виконання дипломного проектування. Показано послідовність виконання дипломних проектів, надано правила розробки і оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Містяться довідкові матеріали, що необхідні при виконанні ди­пломного проектування. Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», спеціалізація — обладнання під­приємств харчування. Може бути корисним широкому колу фахівців, що займаються розробкою та експлуатацією обладнання підприємств харчування.

Добавлено: 2017-02-06 10:52:04
Ділове адміністрування (Корпоративне управління)

Ділове адміністрування (Корпоративне управління)

Бондар-Підгурська, О.В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління): [навч. посіб.] / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Київ: Ліра-К, 2015. – 485 с. Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, грунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління. Для поглибленого засвоєння матеріалу та здобуття практичних навичок до книги додається електронний практикум.

Добавлено: 2016-11-08 17:09:09
Докторант вуза

Докторант вуза

Резник С. Д.  Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная орга низация: Практическое пособие. -2-е изд., перераб. и доп. -К.: «СВАРОГ», 2016.-299 с. Рассматриваются содержание, система и технологии подготовки вдокторатуре высших учебных заведений. Особое внимание уделено отличительным особенностям диссертации на соискание ученой степени доктора науки анализутребований, предьявляемых к докторской диссертации. Освещены вопросы методологии научного творчества на уровне, соответствующем докторской диссертации, представлень рекомендации по написанню, оформленню и защите диссертации. Значительное внимание уделено вопросам личной организации и планированию деятельности докторантов. Для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, научных консультантов докторантов, руководителей подразделений вуза, отвечающих за подготовку научно-педагогических кадров.

Добавлено: 2017-02-21 14:19:29
Екологія

Екологія

Д. В. Лико, С. М. Лико, О. І. Нортухай та інші.  Екологія: Навчальний посібник / [Д.В. Лико, С.М. Лико, О.І. Портухай, С.О. Глінська, І.М. Трохимчук, О.А. Деркач] за редакцією С. М. Лико. - 2-ге вид. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 300 с.   У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття за закони класичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхнього вирішення. Він включає: навчальну програму з варіантами завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні вказівки для практичних робіт, тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань студентів, термінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел. Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих навчальних закладів усіх напрямів підготовки для здобуття ступеня - «бакалавр».

Добавлено: 2017-02-21 13:23:18
Економетрія

Економетрія

Кузьмичов А. І., Медведєв М. Г. Економетрія. Моделювання засобами МЗ Ехсеї: Навчальний посібник. — К.: Вид-во «Ліра-К», 2017. — 212 с У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий на­прям у вигляді класичної трійці «економіка + математика + статистика» застосовує для кі­лькісного економічного аналізу науково-обгрунтовані засоби, що сформувалися у фунда­ментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній ста­тистиці, математичній економіці та математичному програмуванні і дослідженні операцій. У наші часи ці засоби стали значно потужнішими й ефективнішими на рівні інструментів практичного застосування завдяки можливості реалізації відповідних економіко- математичних моделей на платформі ПК, зокрема, в середовищі популярного табличного процесора М$ Ехсеї. Запропоновано процедури математичного та статистичного моделювання типових за­дач економічного прогнозування для прийняття рішень із застосуванням вбудованих в Ехсеї аналітичних інструментів. Разом із дотриманням усталеного математико- статистичного підходу до побудови економетричних моделей, в посібнику активно й про­дуктивно застосовується апарат лінійної алгебри, обчислювальної математики і матема­тичної оптимізації, що вивчався у попередніх дисциплінах, який має значно більше мож­ливостей щодо побудови моделей економічних об’єктів із врахуванням певних зовнішніх умов. Саме ця властивість відрізняє цю розробку від аналогічних видань, робить посібник оригінальним й одночасно потужним і простим для модельного дослідження реальних економічних процесів. Навчальний посібник розрахований, на студентів з економіки та менеджменту, що ви­вчають дисципліну «Економетрія», яка завершує цикл фундаментальних дисциплін з еко- номіко-математичного моделювання, може бути корисним для студентів інженерних спе­ціальностей та практичних працівників, які приймають управлінські рішення на основі побудови економетричних моделей.

Добавлено: 2017-02-02 16:47:34
Економіка інноваційного підприємства

Економіка інноваційного підприємства

Кривов’язюк І. В. Економіка інноваційного підприємства [текст]: навчальний посібник / І. В. Кривов’язюк. - Видання друге, доповнене та перероблене. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 344 с. Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства та ресурсні складові його розвитку. Виокремлено чинники формування та підвищення фінансово-економічних результатів діяльності інноваційного підприємства. Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємств. До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. В додатках подано інноваційні портрети передових вітчизняних підприємств. Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством.

Добавлено: 2017-02-21 13:19:43
Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем

Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем

Навчальний посібник. - Львів: “Магнолія 2006”, 2016. — 228 с. “Магнолія 2006” Книга є навчальним посібником для початкового ознайомлення студентів з фундаментальними основами моделювання соціальних і економічних систем -усього того, що може бути об’єднане під єдиною назвою “Економічна кібер­нетика”. Головне завдання книги - надати студенту такий обсяг знань, умінь і нави­чок, який буде ефективно використовуватися ним у своїй майбутній діяльності. Саме тому текст написаний так, щоб надавати допомогу читачеві й після закінчення вузу, - зокрема, він може використовуватися як довідник. Наявність ретельно підібраних питань і завдань дозволяє користувачеві підготуватися до використання викладеного матеріалу у своїй практичній діяльності. Навчальний посібник відповідає навчальній програмі курсу “Економічна кібернетика" для спеціальностей “Економічна кібернетика” та “Економічна теорія”.

Добавлено: 2017-02-07 12:00:02
Економічні теорії в системі наукових економічних знань

Економічні теорії в системі наукових економічних знань

2-ге вид. перероб. та доп. Навчальний посібник / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, Круш П.В., Мартиненко В.В., М.М. Теліщук та ін. — К. : Видаництво «Центр учбової літератури», 2016. — 226 с. Навчальний посібник включає дев’ять розділів: наукові економічні знання як ре­зультат пізнання економічного життя; теоретичний блок економічної науки: станов­лення, розвиток, сучасний стан; політекономічні дослідження сутності економічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знання; мікроекономіч- ні знання як відносно самостійні складові системи теоретичних економічних знань; макроекономічні знання в структурі наукових економічних знань; наукові надбання інституціональної економічної теорії; результати наукових досліджень міжнародної економіки як складової економічної теорії; теоретичні наукові здобутки видатних до­слідників економічної життєдіяльності суспільства; тренінг для закріплення отри­маних знань. Буде корисним здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем га­лузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей: 8.03050201 «Еконо­мічна кібернетика», 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8.03050801 «Фінанси і кре­дит», 8.03050803 «Оподаткування», 8.03050901 «Облік і аудит» в процесі вивчення дисциплін теоретичного блоку економічної науки, підготовки до курсових екзаменів та комплексного державного екзамену з економічної теорії.  

Добавлено: 2017-02-09 11:06:58
Експертиза продовольчих товарів

Експертиза продовольчих товарів

Експертиза продовольчих товарів: кредит.-модул. курс: навч. посіб. / О.П. Юдічева, З.Я. Котова, Н.О. Кузнецова, З.П. Рачинська; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Київ: Ліра-К, 2015. – 248 с. Розглянуто основи теорії і практики розробки та виробництва оздоровчих продуктів, призначених для коригування харчових раціонів населення, поліпшення стану здоров'я споживачів та захисту від несприятливих чинників довкілля. Системно поєднано комплекс теоретичних і практичних питань.

Добавлено: 2016-11-09 17:48:46
Експертиза товарів (практикум)

Експертиза товарів (практикум)

Батутіна А. П., Ємченко І. В., Троякова А. О. Навч. посіб. 2-ге вид., стереот.- Львів: “Магнолія 2006”, 2016. - 396 с. Навчально-методичний посібник призначений для студентів, що навча­ються за спеціальністю “Експертиза товарів та послуг”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Товарознавство та комерційна діяльність”, ОКР “спеціаліст” та “магістр”. У навчально-методичному посібнику си­стематизовано викладено матеріал згідно з типовою програмою. Струк­тура посібника включає 17 тем, при вивчені яких передбачено виконання самостійної роботи, з метою самоперевірки знань матеріалу теми подані запитання. Для виконання лабораторних і практичних занять визначені види робіт за запропонованим варіантом і формою, що супроводжується поясненнями. До кожної теми є перелік нормативних і законодавчих дже­рел, рекомендованої літератури, додатків Текстовий матеріал окремих тем супроводжується таблицями, схемами, додатками, що сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу дисципліни.

Добавлено: 2017-02-07 14:03:22
Електричні апарати

Електричні апарати

В. О. Бржезицький, В. Ц. Зелінський, П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко. Електричні апарати: підручник / [Бржезицький В. О., Зелінський В. ІД., Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 602 с. Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетичних спеціальностей вузів. В ньому розглядаються фізичні явища, основні співвідношення і залежності, що використовуються при вивченні принципів дії електротехнічних пристроїв розподільних установок. Наведені основні терміни та означення, конструкції електричних апаратів, їх характеристики та умови вибору для роботи в електроустановках енергосистем. Підручник призначений для студентів спеціальностей "Електричні станцій", "Електричні системи та мережі" і може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей.

Добавлено: 2017-02-21 11:46:01
Електронне документування

Електронне документування

Янчев, А.В. Електронне документування: теорія, методологія, практика: монографія / А.В. Янчев; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 362 с. В монографії увагу приділено моделюванню ефективної системи електронного документування бізнес-процесів суб'єктів господарювання в Україні та розробці на базі такої моделі інфраструктури баз даних для цілей формування інформаційно-аналітичного забезпечення всіх рівнів управління. Поглиблено теоретичні основи облікового процесу в інформаційній економіці та соціально-економічні засади організації праці персоналу облікових служб. Досліджено діалектику розуміння документу як семантичної основи процесу документування. Запропоновано науково обґрунтовану класифікацію документів, що задовольняє вимоги системи електронного документообігу. Визначено вплив онтології віртуальної реальності на процеси документування. Запропоновано методологічні й організаційні засади процесів архівування документів за умов інформатизації суспільно-економічних відносин. Вдосконалено методичні й організаційні положення контролю якості документообігу в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Розроблено рекомендації щодо електронного документування окремих бізнес-процесів господарської діяльності. Запропоновано концептуальну модель глобального документообігу в Україні.

Добавлено: 2016-11-09 18:25:29
Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм.

Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм.

Корнєва, Н.М. Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм : посіб. для інозем. студ. усіх спец. / Н.М. Корнєва; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : КП ОГТ, 2016. – 108 с. Посібник укладений згідно з програмою курсу фізики, розділу «Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм». Дане видання відрізняється конкретним і стислим викладом теоретичного матеріалу. Кожне положення теорії проілюстровано вичерпними поясненнями. Посібник буде зручним і корисним для студентів, що вивчають курс фізики. 

Добавлено: 2016-11-08 17:03:59
Жири у виробництві харчової продукції

Жири у виробництві харчової продукції

монографія / Ж 73 Шильман, Л. 3., Сімакова І. В., Камсуліна Н. В. таін.; за заг. ред. Л. 3. Шильмана. — Суми : Університетська книга, 2016. — 278 с. У монографії висвітлено результати наукових досліджень авторів щодо використання жирів у виробництві харчової продукції і показано зміни, які відбуваються в жирах у процесі виробництві! продукції. Для фахівців у галузі харчової промисловості, аспірантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Добавлено: 2017-02-17 09:24:29
Жиры в пищевой промышленности

Жиры в пищевой промышленности

Канеш К. Раджа (ред.-сост.). - Перев. с англ. под науч. ред. д-ра техн. наук ... — СПб.: ИД «Профессия», 2016. — 464 с., ил., табл. Приведены сведения об основных пищевых жирах и их применении в пишевой промышленности. Рассмотрены свойства, поведение жиров и их влияние на технологические процессы и готовую продукцию различного типа. Дана информация как по жирам, присутствующим в «естественном» виде, так и по жирам, используемым в тех- нологическом процессе для изменения физических, химических и органолептических свойств продуктов. Сборник подготовлен международным коллективом авторов с большим опытом в области науки и производства и предназначен для технологов и разработчиков различных пищевых продуктов молочной, хлебопекарной, кондитерской и масложировой отраслей.  

Добавлено: 2017-02-17 09:44:14
Збірник рецептур національної кухні країн Європи. 2-ге вид.

Збірник рецептур національної кухні країн Європи. 2-ге вид.

Гаврилко П. П,  - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 620 с. Подорож без віз і валіз до Європи. Читач може легко здійснити її на власній кухні, приготувавши страву за одним із близько 2000 рецептів, уміщених у цій книзі. Саме таку віртуальну подорож пропонує нам автор цього незвичайного видан­ня, прекрасний знавець не тільки національних українських страв, а й кухонь всіх країн Європи - Петро Петрович Гаврилко. Для широкого кола читачів.

Добавлено: 2017-02-14 10:37:08
Звітність підприємств

Звітність підприємств

Навч. посіб. /Петришин Л.П., Сиротюк Г.В./, Львів «Магнолія 2006», 2017, — 436 с.  У навчальному посібнику комплексно розглядаються нормативно-правові теоре­тичні та практичні основи звітності, склад і структура фінансової та статистичної звітності підприємств. Відповідно до чинного законодавства описані методологія і методика складання окремих форм звітності, вимоги і принципи їх заповнення, по­дання та оприлюднення. На конкретних прикладах висвітлені теоретичні і приклад­ні основи відображення в бухгалтерському обліку та звітності різних господарських операцій. Призначено для студентів вищих навчальних закладів ЇІІ-ІV рівнів акредитації економічних спеціальностей, слухачів інститутів та факультетів післядипломної осві­ти, викладачів, бухгалтерів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами обліку та звіт­ності.

Добавлено: 2017-02-07 14:20:37
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон.

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон.

Навч. 3-78 посібник. — 6-те вид., перероб. та доп. / За ред. Ю. Г. Козака. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 290 с. У шостому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розгля­даються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоеко­номічної діяльності. Висвітлюється місце та роль регіону в системі зовнішньоекономіч­ної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення ЗЕД підприємства. Навчальний посібник призначається для викладачів, студентів економічних ВІІЗів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі ЗЕД.    

Добавлено: 2017-02-09 11:49:43
Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции

Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции

С. Род­ригес, Ф. А. Н. Фернандес (ред.-сост.). — Пер. с англ. — СПб.: Профессия, 2014. — 456 с., табл. ил. — (Серия: Научные основы и технологии). Одной из основных задач пищевой промышленности является получение высокока- чественной плодоовощной продукции, обладающей хорошими органолептическими свой- ствами, длительным сроком хранения и высокой пищевой ценностью. Для их выполнения разрабатываются и внедряются новые технологии переработки овощей и фруктов, рассма триваемые в предлагаемой книге, в том числе озонирование, обработка облучением, обработка в импульсном электрическом поле высокой интенсивности и обработка под високим давлением, а также жарка в вакууме и использование сьедобных покритий. Рассмотрени проблеми УФ-обработки и применения мембранних технологий, ферментативной мацерации, концентрирования вьшораживанием и замораживания, описано влияние применяемых технологий на органолептические свойства и пищевую ценность плодоовощной продукции, а также использования фруктових соков как носителей микроорганизмов с пробиотическими свойствами и олигосахаридов-пребиотиков. Для руководителей и технологов предприятий плодоовощной промышленности, а также преподавателей и аспирантов профильних высших учебних заведений.  

Добавлено: 2017-02-17 09:59:52
Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології

Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології

Грегірчак, Н.М. Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології : навч. посіб. / Н.М. Грегірчак, М.М. Антонюк, Л.М. Буценко; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 267 с. Наведено перспективи використання іммобілізованих біологічно активних речовин і клітин в біотехнології та інших галузях промисловості. Викладено особливості одержання іммобілізованих ферментів і клітин, критерії оцінювання ефективності способів іммобілізації для порівняння їх варіантів. Охарактеризовано шляхи вдосконалення мікробних біотехнологій з використанням іммобілізованих ферментів і клітин у технологічних процесах тощо. Призначений для підготовки магістрів зі спеціальності «Промислова біотехнологія», викладачів вищих навчальних закладів та аспірантів, а також може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями застосування ферментів, клітин рослин, тварин, мікроорганізмів у сучасній біотехнології та має за мету розширити свій світогляд у галузі розвитку інженерної ензимології.

Добавлено: 2016-11-08 16:59:58
Інженерна та комп’ютерна графіка

Інженерна та комп’ютерна графіка

Навч. посіб. Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 160 с.. В навчальному посібнику розглянуто чотири розділи: «Загальні правила оформ­лення креслеників», «Методи проекціювання. Зображення», «Технічне креслен­ня», «Елементи будівельних креслеників». Оригінальність курсу — це доповнення теоретичного матеріалу прикладами виконання графічних робіт, в яких в логічній послідовності детально описані дії, які необхідно виконати на комп’ютері. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів і інженерних спеціальностей .

Добавлено: 2017-02-09 11:17:24
Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

Автори: Дробот В.І., Грищенко А.М., Тесля О.Д., Сильчук Т.А., Місечко Н.О.  монографія / за ред. чл.-кор. НААН В.І. Дробот. - К.: Кондор- Видавництво, 2016. - 242 с.  У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних хлібобулочних виробів з пшеничного борошна, оздоровчих виробів з житньо- пшеничного борошна та дієтичних безглютенових, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного процесу та поліпшення якості виробів. Монографія призначена для студентів спеціальності «Харчові технології», аспірантів, наукових співробітників і спеціалістів хлібопекарської промисловості.  

Добавлено: 2017-02-14 09:50:29
Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Романадзе Л. Д., Цибульов П. М., Кулініч О. О.  Інтелектуальна власність: підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 424 с. У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Розкриваються основні питання навчальної дисципліни. Надається рекомендований перелік нормативно-правових актів та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік навчальної та навчально-методичної літератури, рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу. Наводяться питання для перевірки знань з курсу, а також глосарій, що розкриває зміст основних категорій права інтелектуальної власності. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності.

Добавлено: 2017-02-21 11:27:21
Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підручник / М.М. Скопень, М.К. Сукач, О.П. Будя та ін.; за ред. М.К. Сукача. - Київ: Ліра-К, 2016. – 768 с. Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С: Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а також інших систем (ТІТБІТ) в сучасних умовах функціонування підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Підручник дозволить читачеві сформувати достатньо повне уявлення та отримати професійні навички із застосування офісних та спеціалізованих систем і технологій у галузі.

Добавлено: 2016-11-08 17:14:58
Інформаційні системи і технології в обліку

Інформаційні системи і технології в обліку

  Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Лозовицький Д.С., Воляник Г.М. навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2016. - 400 с. Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування ін­формаційних систем в економіці. Розглядаються основні елементи побудови інфор­маційних систем бухгалтерського обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови інформаційних систем та їх безпека. Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит», а також для сту­дентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей.

Добавлено: 2017-02-07 14:16:10
Йогурт и аналогичные кисломолочные продукты: научные основы и технологии

Йогурт и аналогичные кисломолочные продукты: научные основы и технологии

А. Й. Тамим, Р. К. Робинсон.; пер. с англ. под науч. ред Л. А. Забодаловой. — СПб: Профессия, 2003. — 664 с., ил. — (Серия: Научные основы и технологии). В не имеющей аналогов книге приведены новейшие данные по технологии про- изводства разних типов йогурта (с нарушенным и ненарушенным сгутском, арома- тизированного, замороженного, сухого, с фруктами, био-йогурта и т. п.). Большое внимание уделено биохимическим и микробиологическим основам производства кисломолочних продуктов. Описаны типи заквасок и их особенности, а также при- меняемое оборудование. Отдельная глава посвящена проблемам оценки качества го­тового продукта. Каждая глава сопровождается уникальной библиографией по кис­ломолочним продуктам (более 2000 названий).

Добавлено: 2017-02-17 09:06:46
Керування документацією

Керування документацією

Керування документацією: підручник / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивка, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко; за заг. ред. Ю.І. Палехи. – Київ: Ліра-К, 2015. – 296 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення  сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства. Підручник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена особливостям керування документацією. В підручнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Розрахований на студентів, фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури  роботи з документами.

Добавлено: 2016-11-09 18:00:11
Комп’ютерна логіка

Комп’ютерна логіка

С.А. Лупенко, В.В. Пасічник, Є.В. Тині. - Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2016. - 354 с. Даний навчальний посібник присвячено основам логіки функціонування класич­них комп’ютерів як детермінованих цифрових автоматів, а саме, у посібнику роз­глянуто теорію систем числення, форми подання та кодування чисел в комп’ютерах, операції з числами, поданими у формі з фіксованою комою та у формі з плаваючою ко­мою. Розглянуто логічні основи комп’ютерної техніки, алгебри перемикальних функ­ції, канонічні форми подання перемикальних функцій, методи мінімізації переми­кальних функцій, синтез комбінаційних схем у різних елементарних базисах, основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю, методи аналізу та синтезу цифрових автоматів з пам’яттю. Також подано відомості про логіку мікропрограмних комп’ютерних систем. Посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів, зокрема тим, які на­вчаються за напрямами «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки».  

Добавлено: 2017-02-07 11:51:53
Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі

Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі

М.М.Скопень Навчальний посібник. — К.: КОНДОР, -2016. — 302 с. Викладені теоретичні аспекти, практика розв’язування задач з викорис­тання інформаційних технологій в умовах господарської діяльності підприємств готельного та туристичного бізнесу на базі таких сучасних пакетів програм, як “Місго$оГі ОШсе 2000” або “Місго$оГі ОШсе ХР” в середовищі ХУіпскмз’ (98, Міііеппіит, 2000 РгоГ., ХР). Розрахований на студентів першого та другого курсу спеціальностей „Ту­ризм”, „Готельнегосподарство”, „Облікі аудит”, „Економікапідприємства”, „Маркетинг” усіх форм навчання вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну „Інформатика та комп’ютерна техніка”. Видання може бути корисним для студентів інших курсів і спеціальнос­тей, викладацького складу вищих навчальних закладів, а також для фахівців підприємств туристичної галузі, які опановують нові комп’ютерні інформаційні технології при обробці економічної інформації. Навчальний матеріал доповнюється питаннями для перевірки знань, а також контрольними завданнями для студентів заочної форми навчання.  

Добавлено: 2017-02-06 13:04:43
Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні мережі

Буров Є. В.  Комп’ютерні мережі: Підручник. - Львів: “Магнолія 2006”, 2017. — 262 с. Підручник “Комп’ютерні мережі” висвітлює базові принципи побудови, фу- нкціювання та налаштування комп’ютерних мереж. Підручник складається з чотирьох частин. Перша частина присвячена базо­вим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передаван­ня даних, сигнали та коди комп’ютерних мереж. У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпро- відні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі ТСР/ІР. Четверта частина присвячена інформаційним технологіям комп’ютер­них мереж. Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для самоконтро­лю та лабораторні роботи. Підручник призначено для вивчення курсу “Комп’ютерні мережі” студента­ми комп’ютерних спеціальностей.  

Добавлено: 2017-02-07 10:22:18
Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом

Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом

Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г., Чуланова О.Л. : Монография.  К.:СВАРОГ 2016 г-156с. В монографии рассматривается сущность концепции компетентностного подхода в управленим персоналом. Освещаются результаты,Исследования эволю- ции компетентностного подхода, раскрываются понятия компетенции, компе­тентности, модели компетенций, излагается методология формирования модели компетенций. Приводятся примерьі использования модели компетенций при отборе персонала, его обучении, доработке систем стимулирования работников, рассматривается моделирование эмоциональной компетентности в управлений персоналом. Дается характеристика функции компетенции в обу­чении, рассматриваются технологии проэктирования компетенции в вьюшем профессиональном образовании, а также содержание, способы и процедури оценки ключевых образований компетенций при подготовке специалистов в областе управления персоналом. Для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников, обучающихся или проводящих исследования в области управления персоналом, а также профессорско-преподавательского состава вузов и работодателей.

Добавлено: 2017-03-21 16:07:23
Креативний менеджмент

Креативний менеджмент

навч. посіб / О.В. Самокиш / К.: Кондор- Видавництво, 2016. - 204 с. У начальному посібнику висвітлено засади креативізації менедж­менту організації. Розглядаються теоретичні аспекти і практичне застосу­вання знань з креативного менеджменту, розкрите сутність креативності та креативного менеджменту. Наведене широкий інструментарій і прийоми психологічної активізації мислення і генерування ідей, особли­вості функціонування команд і управління креативною організацією. Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності». Буде корисним всім, хто цікавиться проблемами надання менеджменту більш творчого характеру.

Добавлено: 2017-02-06 12:27:39
Курортна справа

Курортна справа

навч. посіб. / Г. М. Заваріка. - К.: 3-13 «Центр учбової літератури», 2016. -264с. Навчальний посібник «Курортна справа» розповідає про еволюцію курортів в світі, основні фактори розвитку курортів, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України. Наведені характеристики осно­вних курортів світу, перспективи розвитку курортної справи. Для студентів вищих навчальних закладів, котрі готуються стати фахівцями у сфері туризму, фахівців-науковців, лікарів, викладачів, робітників санаторно- курортної гшіузі, працівників туристичних фірм та всім зацікавленим розвитком ку­рортів в Україні та за її межами.

Добавлено: 2017-02-13 14:23:39
Кухні народів світу

Кухні народів світу

Ощипок І.М. Кухні народів світу: навчальний посібник /для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов, М.І. Філь. Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2016. - 248с. У посібнику викладено загальнонаціональні й регіональні кух­ні народів країн світу, сировину, способи приготування і особливості споживання страв, а також організацію, форми, системи та методи об­слуговування іноземних туристів у готельно-ресторанних комплексах України. Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційно­го рівня бакалавр спеціальності «Готельна і ресторанна справа»

Добавлено: 2017-02-07 12:41:11
Магістерська робота: методика підготовки

Магістерська робота: методика підготовки

посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. - 140 с. У посібнику розкриті теоретичні, методичні, технологічні та органі­заторські аспекти підготовки магістерської роботи, процедура поперед­нього захисту роботи на кафедрі та її захисту в атестаційній комісії. Всебічно розкрита методика підготовки змісту магістерської роботи та правила її оформлення. Подано орієнтовний (зміст) теоретичного, історичного та прикладного видів магістерської роботи, заяви, завдання на підготовку роботи, відгуку, рецензії, оформлення титульного аркуша, переліку скорочень, написання вступу, визначення актуальності, мети, об'єкта, предмета, завдань, новизни та практичного значення дослідження текстів у розділах і підрозділах, висновки. Наведені зразки календарного плану виконання магістерської роботи, звіту магістра про підготовку роботи, оформлення списку використаних джерел, а також автореферату. Посібник призначений для магістрантів вищих навчальних закладів, ним можуть користуватися студенти при підготовці науково- дослідних робіт, курсових робіт та аспіранти при написанні дисертацій. Враховуючи те, що посібником можуть користуватися аспіранти у ньому подано зразок автореферату кандидатської дисертації.  

Добавлено: 2017-02-06 10:41:34
Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження

В. В. Липчук\ Л. В. Погребняк ,  Львів: «Магнолія 2006», 2016. - 352 с. Пропонована книжка про маркетингові дослідження всім тим, хто має на­мір використовувати результати маркетингових досліджень, або самостійно їх здійснювати. Вивчення дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок у сфері сучасних маркетингових досліджень, які про­водяться в Україні, та світового досвіду маркетингових досліджень. Вивчення курсу має своїм головним завданням сформувати тип мислен­ня, який допоможе менеджеру усвідомлювати маркетингові проблеми того чи іншого підприємства, можливі шляхи вирішення цих проблем; вміння ОЦІНИТИ наукову цінність результатів маркетингових досліджень та рекомендацій на їх основі. Посібник складається з трьох розділів, в яких у логічній послідовності розглядаються питання сутності, особливостей, процесу та організації марке­тингових досліджень, методології їх проведення та практичні аспекти їх здій­снення. Видання скероване на тих, хто хоче ефективно працювати в умовах дина­мічного ринку.  

Добавлено: 2017-02-07 13:09:37
Матеріалознавство та технологія матеріалів

Матеріалознавство та технологія матеріалів

Сологуб, М.А. Матеріалознавство та технологія матеріалів : підручник / М.А. Сологуб;  Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2015. – 399 с. Викладено основні відомості про металеві та неметалеві матеріали, зв'язок між їх будовою і властивостями за нормальної і підвищених температур. Розглянуто роботу матеріалів у різних середовищах, а також застосування їх для виготовлення деталей і конструкцій теплоенергетичного обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки та спеціальностями галузі знань «Енергетика та енергетичне машинобудування». Може бути корисним для студентів інших механічних спеціальностей.

Добавлено: 2016-11-08 16:44:56
Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент: навч. посіб. / Г.Є. Мошек, М.М. Ковальчук, Ю.В. Поканєвич та ін.; за заг. ред. Г.Є. Мошека; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – вид. 2-ге, допов. та перероб. – Київ: Ліра-К, 2015. – 548 с.  У навчальному посібнику узагальнені і систематизовані сучасні підходи до менеджменту організації. Детально і в логічній послідовності розглянуто програмні питання фундаментальної нормативної дисципліни «Менеджмент». До кожної теми надаються методичні вказівки щодо її вивчення, модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітично-розрахункових задач, кейсів та алгоритми їх розв’язування, контрольні завдання для самостійної роботи та тести для контролю і оцінювання отриманих знань, перелік питань, тестових завдань для прийняття іспитів (заліків), а також термінологічний словник. Усі творчі аналітично-розрахункові задачі та кейси підготовлені за матеріалами конкретних підприємств. Розрахований на студентів усіх спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів і може використовуватись як за дистанційною, так і за іншими формами навчання.

Добавлено: 2016-11-08 17:56:23
Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму

Панченко, Ю.В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму: навч. посіб. / Ю.В. Панченко, О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 342 с. – ( Вища освіта в Україні). У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Основна частина посібника присвячена розгляду специфіки туризму та особливостей його регулювання, функцій менеджменту для організацій сфери туризму, зовнішнім зв'язкам, управлінню конфліктами в туристичній діяльності, використанню методів менеджменту і сучасних інформаційних технологій та інноваціям в індустрії туризму, комунікаціям, ефективності туристичної роботи, вимогам до якості роботи сучасного менеджера в туризмі. Висвітлено основні питання індустрії туризму з готельно-ресторанного менеджменту. Практичну направленість посібника підсилюють тестові вправи, блок завдань для самостійної роботи і термінологічний словник. Видання призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм» з дисципліни «Менеджмент туризму», а також викладачам та фахівцям з туристичної діяльності.

Добавлено: 2016-11-08 18:03:47
Менеджмент організацій

Менеджмент організацій

Навчальний посібник. /  Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 560 с. На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дис­ципліни «Менеджмент організації» та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». Посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності і структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студе­нтам, викладачам, підприємцям, менеджерам, керівникам організацій тощо.

Добавлено: 2017-02-09 11:39:53
Методи контролю якості харчової продукції

Методи контролю якості харчової продукції

навчальний  посібник / [О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова та ін.]; за заг. ред. Л. М. Крайнюк ; Харківський державний універси­тет харчування та торгівлі, СНАУ. — Суми : Університетська книга, 2015. - 512 с. У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та ме­тоди їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підготовки “Харчова технологія та інженерія” спеціальностей 7.091711 “Технологія харчування”, 7.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 7.091709 “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців під­приємств ресторанного господарства, м’ясної і молочної промисловості.

Добавлено: 2017-02-21 13:11:25
Методичні положення та норми витрат праці на виробництво м'яса і м'ясних продуктів

Методичні положення та норми витрат праці на виробництво м'яса і м'ясних продуктів

Методичні положення та норми витрат праці на виробництво м'яса і м'ясних продуктів / [І.М. Демчак та ін.]; Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу, Лісостеп. зонал. н.-д. центр продуктивності агропром. комплексу. - Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2014. – 197 с. - (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). Викладено методику розрахунку та наведено норми виробітку і часу на виконання трудових процесів виробництва м'яса і мясних продуктів згідно з проведеною класифікацією.

Добавлено: 2016-11-09 18:20:10
Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых добавок

Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых добавок

Зтлеш С. (ред.-сост.) Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых добавок / С. Этлеш (ред.-сост.). — Пер. с англ. под общ. ред. д. т. н. Ю. Г. Базарновой. — СПб.: Профессия, 2016. — 564 с., табл.. ил. — (Серия: Научные основы и технологии) В книге изложены современные положення аналитической химии применительно к испытаниям пищевых продуктов. Рассмотрены основные понятия метрологии и вопросы обеспечения качества аналитических результатов. Особое внимание уделено анализу питьевой воды по различным показателям безопасности. Описаны современные методи выделения и определения как макро- компонентов (белки, липиды, углеводы), так и микрокомпонентов (микроэлементы, витамины, красители, полифенолы) и загрязнителей (пестицидов, радиоактивных веществ и др.). В отдельных главах рассмотрены методы определения аллергенов и ГМО-продуктов, токсинов, а также химических консервантов. Большое внимание уделено методам сенсорного анализа и ускоренных микробиологических исследований. Книга предназначена для сотрудников лабораторий предприятий пищевой промышленности, специалистов органов санэпиднадзора и сертификации. Она также будет полезна студентам и пре- подавателям пищевых специальностей.

Добавлено: 2017-02-16 13:36:34
Міжнародне приватне право-4.

Міжнародне приватне право-4.

навч. посібник. /1. І. Дахно, Д 2 І В. М. Алієва-Барановська. - К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 633 с. Увазі читача пропонується четвертий навчальний посібник з міжнародного приватного права України за авторством професора І. І. Дахна. Цей посібник створено зусиллями авторів, фото і прізвища яких наведено на обкладинці. Книга є логічним продовженням трьох попередніх. Може використовуватися і окремо. Автори доклали зусиль до того, щоб ця книга містила такий матеріал, якого читач не знайде в Інтернеті та в книгах інших авторів. Посібник поєднує теорію з практикою. Для студентів правничих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, викладачів, доцентів і професорів, а також для широкого читацького загалу, що цікавиться питаннями міжнародного приватного права.

Добавлено: 2017-02-09 10:27:13
Міжнародне технічне регулювання

Міжнародне технічне регулювання

Міжнародне технічне регулювання: навч. посіб. / О.М. Сафонова, Г.А. Селютіна, М.В. Нечипорук, В.М. Селютін; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків: ХДУХТ, 2013. - 372 с. Визначено роль та значення системи технічного регулювання в умовах глобалізації економічних процесів, складові системи технічного регулювання, особливості систем технічного регулювання в країнах ЄС та СНД, у США, Канаді та Японії. Розглянуто програми міжнародної технічної допомоги. Висвітлено роль міжнародних організацій у системі міжнародного технічного регулювання, міжнародних угод та законодавчо-нормативних актів. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво». Він також може бути корисним для широкого кола фахівців цього профілю.  

Добавлено: 2016-11-08 17:26:26
Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств

 практичний посібник. - К. : «Центр учбової літерату­ри», 2016.-226 с.

Добавлено: 2017-02-14 09:21:58
Моделювання економічної динаміки

Моделювання економічної динаміки

За ред. к.т.н., проф. В.В. Здрока Моделювання економічної динаміки: [Практикум]. - Львів: «Магнолія 2006», 2016. - 256 с. Навчальний посібник охоплює основні розділи нормативної програми дисципліни «Моделювання економічної динаміки». У книзі подано короткі теоретичні відомості по кожній темі, мето­дичні рекомендації по застосуванню методів економічної динаміки для розв’язування конкретних економічних задач, наведені різноманітні впра­ви, запитання і завдання для самоконтролю. Навчальний посібник призначений для студентів та магістрів вищих на­вчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, які займа­ються дослідженнями соціально-економічних систем.

Добавлено: 2017-02-07 10:56:50
Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

 навч. посібник / авто­ри Іванова Л. О., Музика О. М. - Львів : «Магнолія 2006», 2016. - 226 с. У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання та особливості моніто­рингу світового ринку готельних і ресторанних послуг. Особлива увага відводиться ме­тодиці моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг та його інформа­ційному забезпеченню. Визначається вплив чинників кон’юнктури на функціонування світового ринку готельних і ресторанних послуг. Теоретичні положення доповнені комплексними розрахунково-аналітичними завданнями та ситуаціями для самостійно­го вирішення, тестами, індивідуальними навчально-дослідними завданнями для само­стійного виконання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо вико­ристання покаказників та індикаторів кон’юнктури для аналізу і оцінки стану світового ринку готельних і ресторанних послуг. Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.140101 «Го­тельно-ресторанна справа», викладачів, науковців та фахівців, які займаються дослі­дженнями світового ринку готельних і ресторанних послуг.

Добавлено: 2017-02-07 12:52:08
Наноэлектроника

Наноэлектроника

Кругляк, Ю.А. Наноэлектроника "снизу-вверх" / Ю.А. Кругляк. – Одесса: ТЭС, 2015. – 536 с. Книга посвящена современной наноэлектронике в концепции «снизу – вверх». Подробно рассмотрена обобщенная модель транспорта электронов и переноса тепла в микро- и наноэлектронике. В первой части рассматривается классический транспорт, а во второй – квантовый, включая начала спинтроники, магнетроники и молекулярной электроники, на основе метода неравновесных функций Грина в матричном представлении вплоть до квантовой природы классики. Книга предназначена прежде всего для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей университетов естественно-научного профиля, как физиков, химиков, так и будущих электроинженеров.

Добавлено: 2016-11-09 18:22:55
НАССР. Практические рекомендации

НАССР. Практические рекомендации

Мортимор, С. НАССР. Практические рекомендации = НАССР. A Practical Approach / С. Мортимор, К. Уоллес. – СПб.: Профессия, 2014. – 520 с. Описаны основные принципы системы НАССР и отдельные стадии ее разработки на конкретных предприятиях. Включены главы, касающиеся применения системы НАССР на всем протяжении логистической цепи («цепочки поставок»). Описаны реальные примеры из практики внедрения НАССР. Большое внимание уделено описанию свойств патогенных микроорганизмов, которые необходимо учитывать при разработке систем НАССР на конкретных предприятиях, дан анализ случаев реальных вспышек пищевых отравлений. Предлагаются новые инструменты и материалы в помощь заинтересованным специалистам, в том числе разные форматы делопроизводства и варианты «дерева решений», из которых читатели могут сами выбирать те материалы, которые больше подходят для их конкретной ситуации.

Добавлено: 2016-11-09 18:24:05
Настольная книга производителя и переработчика плодоовощной продукции

Настольная книга производителя и переработчика плодоовощной продукции

Н. К. Синха, И. Г. Хью (ред.)- — Пер. с англ. — СПб.: Профессия, 2014. — 912 с., табл.. ил. — (Серия: Научные основы и технологии) В этом авторитетном справочнике, подготовленном авторским коллективом из более чем 50 экспертов по выращиванию и переработке овощей и фруктов, приведены новейшие сведения о составе отдельных видов плодоовощного сырья, их нутритивных свойствах и возможностях переработки. В пяти частях представлены основные данные об изменении свойств сырья в ходе пе­реработки (консервирования, сушки, замораживания и др.) и применяемых технологиях упаковывания, включая научные основы и практические рекомендации. Последняя пятая часть посвящена переработке наиболее распространенных видов овощей и сьедобных грибов. Для руководителей и технологов плодоовощной промышленности, специалистов служб качества и дистрибьюторов свежей и и переработанной плодоовощной продукции. никальной библиографией по кис­ломолочним продуктам (более 2000 названий).  

Добавлено: 2017-02-17 09:20:40
Науковий стиль української мови

Науковий стиль української мови

Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. — 3-тє вид. перероб. та доп. / Г. С. Онуфрієнко — К.: Центр учбової літератури, 2016.-426с. В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної кон­цепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи запропонованими алгоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують мисленнєво-мовленнєву діяльність при опрацюванні різноманітних на­укових джерел як з метою “згортання” їх змісту до рівня плану, конспекту, анотації, реферату, так і для підготовки українською мовою наукової доповіді, виступу в диску­сії, статті, рецензії, конкурсної/курсової/дишюмної роботи, автореферату і дисертації, суттєво підвищує ефективність інтелектуальної праці та забезпечує перспективи само­освіти у подальшому професійному зростанні. Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, дослід­ників, викладачів і всіх, хто цікавиться механізмами функціонування сучасної науко­вої мови та прагне сформувати й удосконалити індивідуальну програму пізнавальної і творчої діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації.

Добавлено: 2017-02-09 11:30:27
Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі

Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі

Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М. Навч. посіб. - Львів: “Магнолія 2006”, 2016. - 188 с. Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії. До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом розділу та їх розв’язання. Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних зак­ладів та інженерних працівників, що займаються вивченням та дослід­женням джерел нетрадиційної енергетики.

Добавлено: 2017-02-07 13:40:17
Операційний менеджмент

Операційний менеджмент

Старченко, Г.В. Операційний менеджмент: навч. посіб. / Г.В. Старченко, І.В. Калінько, І.А. Косач; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ: Кондор, 2015. – 232 с. В навчальному посібнику висвітлюються основні принципи організації та управління на підприємствах. Наведено підходи та технології по управлінню підприємствами в сучасних економічних умовах. Представлені відомості про практичні методи управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних систем як основи забезпечення досягнення місії організації. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.

Добавлено: 2016-11-08 17:57:52
Опит и перспективи применения инновационних технологий образования в области пищевнх производств

Опит и перспективи применения инновационних технологий образования в области пищевнх производств

Алексеев Г.В. , Бриденко И.И.  Монография. — К.: СВАРОГ, 2016. - 321с. В работе описам опыт авторов по использованию виртуального лабораторного практикума на базе пакета Adobe Flasll CS3 Professional в образовательном проиесседля спеииальностей пищевого профиля. На электронном ресурсе представлен вариант организаиии учеб ного терми мала на основе описанных технологий для одного из профильных вузов.

Добавлено: 2017-02-14 10:03:42
Оптимізація технологічних процесів галузі.

Оптимізація технологічних процесів галузі.

Дорохович А.М., Дорохович В.В., Зінченко Т.В. Оптимізація технологічних процесів галузі: Підручник — К.: Фірма «ІНКОС», 2016. - 392 с. Підручник «Оптимізація технологічних процесів галузі» складається з п’яти розділів. В першому розділі наведено матеріали щодо загальної постановки задач оптимізації та економічної оцінки ефективності функціонування кондитерського виробництва. В другому розділі наведено характеристику системи, її властивості та закономірності. В третьому розділі — розрахунки критерій ефективності функ­ціонування великої технологічної системи. В четвертому розділі розглянуто осно­вні принципи ортогонального та ротатабельного центрального композиційного планування експерименту та оптимізаційні методи аналізу результатів. В п’ятому розділі наведено матеріали щодо оптимізації рецептурного складу та параметрів технологічних процесів виробництва окремих груп кондитерських виробів.

Добавлено: 2017-02-03 12:53:03
Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)

Кукушкина В.В.  Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):Учебноепособие.-К.:СВАРОГ,2016. -264 с.  НИРС включена в процесе обучения в магистратуре. Учебноме- тодическое пособие содержит разработки научно-исследовательских заданий с элементами НИР. Приводится обширный примерный перечень тем магистерских диссертаций. Ознакомившись с пособием, студенты уяснят аналитические, по- становочные, поисковые и синтезирующие злементы научной работы. Магистры познакомятся с информационным обеспечением НИРС и методами анализа результатов, научатея правильно составлять отчеты о научной работе, писать резюме для устного выетупления. Практические задания в пособии помогут закрепить навыки типологизации и классификации предметов исследований, организации материалов и написанию научной работы в магистратуре. Для студентов-магистров, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений.

Добавлено: 2017-02-21 14:04:14
Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах

Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах

Учебное пособие / А.В. Сорокина. — К.: СВАРОГ, 2016.- 304 с. Приводится краткая история развития мирового гостиничного хозяйства. Рассматриваются системы классификации гостиниц,организационне структуры управлення, деятельность подразделений современной гостиницы (службы приема и размещения,бронирования, питання, безопасности, маркетинга и др.), а также вопросы маркетинга, РК-деятельности и психологии обслуживания в индустрии гостеприимства. Содержит должностные инструкиии работников гостинии. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования. Для студентов образовательных учреждений среднего професіонального образования, обучающихся по спеииальностям 101100 «Гостиничное дело» и 101101 «Гостиничный сервис».

Добавлено: 2017-03-21 16:08:17
Организация работы сомелье. 2-е изд.

Организация работы сомелье. 2-е изд.

[для студ. висш. учеб. зав.] / В. В. Архипов - К.: Центр учбной литературьі, 2016. - 304 с.: - Текст: рос. Данное учебное пособие содержит основные сведения в областе технологии и организации работы с алкогольними напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления.. Включает информацию о правилах формирования винного ассортимента и составления карты вин в ресторанах и барах. Подробно рассматриваются также техника и технология обслуживания гостей. Предназначено студентам специальностей: «Гостиничное хозяйство», «Гостинично - ресторанное дело», «Менеджер гостинично - ресторанного бизнеса», «Технология питания».

Добавлено: 2017-02-09 12:24:47
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості

Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості

Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. Т.Л., Мостенська. — К. Кондор- Видавництво, 2016. — 492 с. Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стан­дартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Харчова техноло­гія та інженерія» та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація вироб­ництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Економіка і підприємниц­тво». В ньому викладено теоретичні, практичні, організаційні основи та система забезпе­чення організації виробництва із врахуванням галузевої специфіки діяльності підприємств харчової промисловості України.

Добавлено: 2017-02-06 11:29:00
Організація готельно-ресторанної справи.

Організація готельно-ресторанної справи.

Навч. посібник / Ковешніков В.С., Мальська М.П., Роглєв Х.И. - К.: Кондор- Видавництво, 2015. - 752 с. У навчальному посібнику систематизовано і викладено теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасними готелями та ресторанами. Простежено історію управління готелями та ресторанами, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелях та ресторанах. У розділах посібника, присвячених функціональному менеджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнес-процеси в готелях та ресторанах. Наведено велику бібліографію. Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, учених і фахівців з менеджменту й маркетингу, науковців і підприємців.

Добавлено: 2017-02-03 13:00:33
Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту

Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. - К.: Алерта, 2016. - 304 с. У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи аудиторської діяльності у цілому, а також методичні засади аудиту активів і зобов’язань підприємств, їх облікової політики, основи аудиту фінансової звітності тощо. В додатках до посібника подано зразки робочих документів аудиторів за різними ділянками аудиту. Посібник містить практичні завдання, а також словник осно­вних термінів з аудиту. Матеріал викладено з урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту редакції 2013 р. Навчальний посібник «Організація і методика аудиту» призначено для сту­дентів магістратури по спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит», а також інших економічних спеціальностей, аудиторів-практиків.

Добавлено: 2017-02-02 15:46:55
Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

Л. М. Мостова, О. В. Новікова Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства. Навчальний посібник.  К.: Видавниц­тво Ліра-К, 2016. — 388 с. У навчальному посібнику викладена комплексна характеристика орга­нізації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Наводяться вимоги до виробничих та торгових приміщень. Дається харак­теристика посуду, устаткуванню та білизні. В посібнику наводяться основні види меню, правила подачі холодних і гарячих закусок, страв і напоїв, зок­рема лікеро-горілчаних виробів і вин, правила їх підбору і подачі. Наведе­ний детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в за­кладах ресторанного господарства при влаштуванні банкетів, прийомів, а також спеціальні форми обслуговування. Значна увага приділена особливо­стям обслуговування в готельно-туристичних комплексах та за місцем ро­боти і навчання. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, він також буде корисний працівникам системи громадського харчування, ши­рокому колу читачів, які цікавляться особливостями обслуговування в за­кладах ресторанного господарства.

Добавлено: 2017-02-02 16:32:11
Організація туристичних подорожей та екскурсійної ді яльності.

Організація туристичних подорожей та екскурсійної ді яльності.

Навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 178 с. Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяль­ності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тес­ти та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань сту­дентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник. Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які го­туються працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсій­них послуг.

Добавлено: 2017-02-09 11:02:40
Органічне землеробство

Органічне землеробство

Органічне землеробство: думка, дія, турбота / за ред. В.М. Писаренка; Громад. спілка "Полтав. т-во сіл. госп-ва". – [Миргород]: Агро-Еко, 2016. – 36 с. У книзі можна прочитати основні позиції органічного землеробства. На думку автора, сучасним аграріям варто переглянути структуру посівних площ і сіяти не 3-4 культури, а 12-15, бо тільки за таких умов можна підтримати родючість ґрунтів і природне різноманіття. Також дуже добре впливає на стан землі вирощування сидератів, внесення органічних добрив, мілкий обробіток. При виборі систем захисту рослин віддавати перевагу біологічним препаратам, які не шкідливі для людини та довкілля.

Добавлено: 2016-11-09 18:16:15
Основи електроніки

Основи електроніки

Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп- К.: Видавництво Ліра-К, 2017. -364 с. У підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляєми тиристорні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю та запам’ятовуючі пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачі сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затримки й індикатори; програмовані логічні матриці, програмована матрична логіка, базові матричні кристали, програмовані надвеликі інтегральні схеми, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори й диференціатори; розглянута побудова цифроаналогових та аналого- цифрових перетворювачів інформації та джерел живлення різного електронного призначення. Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, окремі розділи можуть бути використані студентами коледжів та технічних навчальних закладів.    

Добавлено: 2017-02-06 12:55:13
Основи електропривода

Основи електропривода

підручник / Ю.М. Лавріненко, П.І. Савченко, О.Ю. Синявський, Д.Г. Войтюк, В.В. Савченко, І.М. Голодний.- К.: Видавництво Ліра-К, 2017. — 524 с. Викладені основи електропривода та питання керування автоматизо­ваними електроприводами.  Розглянуті механічні та електромеханічні вла­стивості електродвигунів постійного і змінного струму, регулювання координат електропривода, динаміку, перехідні процеси і енергетику при перехідних процесах, розрахунок потужності електродвигунів, апа­рати керування і захисту, системи керування електроприводами, вибір електроприводів в цілому. Для викладачів і студентів енергетичних спеціальностей вищих на­вчальних закладів II — IV рівнів акредитації.

Добавлено: 2017-02-06 11:44:49
Основи електротехніки та електроніки

Основи електротехніки та електроніки

Матвієнко М. П.  Видавництво Ліра-К, 2016. - 504 с. В першій частині підручника викладені основи побудови та перетворення електричних ланцюгів постійного і змінного струмів, приведені методи та алгоритми їх розрахунку. Окремо розглянуті трифазні ланцюги, взаємна індуктивність та перехідні процеси. В другій частині підручника розглянуті напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристорні перемикачі та оптрони, логічні елементи, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю, генератори, таймери, одновібратори, елементи затримки, формувачі цифрових сигналів, перетворювачі рівнів, індикатори, операційні підсилювачі, суматори, інтегратори та диференціатори, приведені програмуєми логічні матриці і джерела живлення різного електронного призначення. Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ і задач для набуття читачем практичного досвіду. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів.

Добавлено: 2017-02-07 11:25:49
Основи інтелектуальної власності

Основи інтелектуальної власності

Фордзюн, Ю.І. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / Ю.І. Фордзюн, В.М. Кабацій - Київ: Кондор, 2012. - 208 с. Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану з дисципліни «Інтелектуальна власність» та призначений для студентів усіх напрямів та спеціальностей підготовки вищих навчальних закладів (спеціалістів, магістрів); майбутніх новаторів, працівників малого та середнього бізнесу, суб'єктів господарювання всіх рівнів з метою ознайомлення з правовими нормами у сфері інтелектуальної власності. Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

Добавлено: 2016-11-08 17:11:40
Основи маркетингу у туризмі

Основи маркетингу у туризмі

М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк - К.: «Центр учбової літератури», 2016.- 336 с. Підручник “Основи маркетинг у туризмі” передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в турис­тичній сфері. Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, опти­мального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю, встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із споживачами, про­ведення маркетингових досліджень, формування комплексу маркетингу. Підручник пропонується для студентів та викладачів вищих навчальних за­кладів спеціальностей туристичного спрямування та спеціалістів сфери марке­тингу.

Добавлено: 2017-02-09 10:53:36
Основи науково-дослідної роботи

Основи науково-дослідної роботи

Навч. посібник / Ю. І. Па­леха, Н. О. Леміш. — К.: Видавництво Ліра-К, 2016. — 336 с.  У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, висвітлено пи­тання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифіка­цію наук, розкрито основи методології науково-дослідної роботи, про­аналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне забез­печення, розглянуті питання підведення підсумків наукових досліджень, виокремлено організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підго­товки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт. Для керівників та працівників наукових установ, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною роботою.

Добавлено: 2017-02-21 14:34:58
Патогенные микроорганизмы пищевых продуктов

Патогенные микроорганизмы пищевых продуктов

А. К. Бхуниа. — Перев. с англ. — Санкт-Петербург: ИД «Профессия», 2014. — 344 с., ил. Представлена современная информация о молекулярних и клеточньїх механизмах жизнедеятельности основних патогенних микроорганизмов пищи, включая гени вирулентности. Описанн модели их поведения в пищевнх продуктах и в организме-хозяине, модели тестирования патогенности, основнне клинические симптоми, а также способи профилактики пищевнх отравлений и заболеваний. Даньї общие сведения о работе иммунной системи человека. Большинство иллюстраций подготовленн автором для облегчения изучения процесса патогенеза. Для студентов и аспирантов в области микробиологии, микробиологов пищевых производств и специалистов, занимающихся обеспечением безопасности пищевых продуктов для здоровья.  

Добавлено: 2017-02-16 14:29:49
Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності

Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності

Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2011. — 96 с. Г.Т.Васюкова, Л.П. Ющенко У навчальному посібнику розглядаються питання переробки різних видів риб і нерибних морепродуктів. Наведено традиційні і сучасні технології холо­дильного зберігання, соління, в’ялення, сушіння, копчення і консервування ставкової й океанічної риби. Запропоновано технологічні прийоми готування рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів. Дано сучасні напрямки ви­робництва рибних фаршевих виробів і використання харчових відходів. Об­грунтовано рецептури, подано основні параметри технологічних процесів і якісну оцінку готової продукції, умови і терміни зберігання. Наведено дефек­ти готової рибної продукції. Показано напрямки і закономірності зміни якості вихідної сировини і її впливу на технологічний процес виробництва напівфаб­рикатів, фаршів і готових кулінарних виробів при використанні різних техно­логій: традиційних і сучасних модифікованих. Рекомендовано фахівцям харчової промисловості, громадського харчу­вання і студентам вузів.

Добавлено: 2017-02-06 12:13:50
Плавленые сыры и сырные продукты

Плавленые сыры и сырные продукты

А. Й. Тамим (ред.-сост.). — Пер. с англ. — СПб.: Профессия, 2013. — 376 с., табл., ил. Книга подготовлена коллективом авторитетнцх зарубежнцх специалистов и ох- ватывает практически все основные вопросы производства плавлених сыров. Опи- саны функциональные свойства ингредиентов: натуральних сыров, солей-плавителей, стабилизаторов и вкусоароматических добавок. Изложенн научние основи процессов, протекающих при изготовлении плавлених сыров, их влияние на текстуру и консистенцию готового продукта, даны рекомендации по подбору сырья. В отдельних главах рассмотрено технологическое и упаковочное оборудование, а также упа- ковочнне материали. Подробно рассмотренн особенности изготовления плавлених сырних продуктов (аналогов плавлених сыров), выпускаемых с добавлением рас- тительннх жиров и их заменителей. Большое внимание уделено контролю качества плавлених сыров и сырних продуктов. Издание предназначено для технологов и других специалистов молочной про- мышленности, в первую очередь сыродельной отрасли, а также для поставщиков оборудования и ингредиентов для производства плавлених сыров. Книга также будет полезна студентам и преподавателям профильных высших учебных заведений.

Добавлено: 2017-02-17 08:50:37
Податкова система

Податкова система

Податкова система: навч. посіб. / І.А. Прокопенко, Ю.В. Панура, О.С. Іванишина та ін.; за заг. ред. П.В. Мельника, В.Л. Андрущенка; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ: Кондор, 2015. – 698 с.  У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання. Навчальний посібник знайомить із історичними аспектами становлення та розвитку податкової системи, її структурою та функціями. Значну увагу приділено висвітленню особливостей справляння податків та зборів. Рекомендовано для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів центрів підготовки магістрів, аспірантів, викладачів, працівників державних установ та організація, хто виявляє інтерес до теорії та практики оподаткування. 

Добавлено: 2016-11-08 18:00:03
Податкова система

Податкова система

Навчальний посібник. / за заг. ред. Андруще- П 44 нка В. Л. - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 416 с. У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання. Навчальний посібник знайомить із історичними аспектами становлення та розвитку податкової системи, її структурою та функціями. Значну увагу приділено висвітленню особливостей справляння податків та зборів. Рекомендовано для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів, слухачів центрів підготовки магістрів, аспірантів, викладачів, працівників держав­них установ та організація, хто виявляє інтерес до теорії та практики оподаткування.  

Добавлено: 2017-02-09 10:36:24
Податковий менеджмент

Податковий менеджмент

Курс лекцій для студентів з навчальної дисципліни «Податковий менедж­мент». / Укладачі: Ярема Б. П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шев­чук О.М., Буряк О. П., Филипів Р.С. В навчальному підручнику на основі законодавчих та нормативних актів, поло­жень Податкового кодексу України розглянуто сутність податкового менеджменту, податкової роботи та її складових на сучасному етапі, охарактеризовано місце і роль органів державної податкової служби України в ефективному управлінні процесами адміністрування податків і зборів та у сфері державного управління загалом, Використано найновіші документи з питань стану модернізації ДПС України та удосконалення податкової роботи. Видання розраховане на викладачів, студентів і слухачів вищих навчальних за­кладів економічного профілю, які вивчають податкову справу, суб’єктів господар­ської діяльності, фахівців податкової служби.      

Добавлено: 2017-02-07 14:36:11
Проектний менеджмент: регіональний зріз

Проектний менеджмент: регіональний зріз

Навчальний посібник. / П 79 За заг. ред. Бутка М. П. [М. П.Бутко, М. І. Мурашко, І. М. Олійченко та ін.] - К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 416 с.   У навчальному посібнику висвітлено теоретичну та методологічну скла­дову проектного менеджменту, а також практику його застосування на регіо­нальному рівні. Він підготовлений відповідно до програми курсу «Управління проектами» та розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки спеці­алістів та магістрів фахових спрямувань. Посібник може бути корисний аспі­рантам, викладачам, менеджерам, керівникам органів місцевого самовряду­вання, які займаються розв’язанням проблем регіонального розвитку.    

Добавлено: 2017-02-09 10:44:26
Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв: приклади і задачі: навч. посіб. / І.Ф. Малежик, П.М. Немирович, В.Л. Зав`ялов та ін.; за ред. І.Ф. Малежика; Нац. ун-т харч. техногій; рец. О.Г. Бурдо. – Київ: НУХТ, 2015. – 386 с. Викладено теоретичні основи типових процесів харчових виробництв. Наведено приклади розрахунків усіх найважливіших процесів і апаратів, контрольні задачі та відповіді до них. У додатках подано необхідні для розрахунків довідкові таблиці.

Добавлено: 2016-11-09 17:55:14
Публічне управління сільськими територіями України

Публічне управління сільськими територіями України

Публічне управління сільськими територіями України: навч. посіб. / авт.- упоряд. : А. П. Савков, М. К. Орлатий, М. І. Кучер [та ін.]; заред. А. П. Савкова, М. К. Орлатого, М. І. Кучера; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; НАД У - Київ: Фенікс, 2016.- 336 с. - (Серія «Б-касільськ. голови»). У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи публічного управління сільськими територіями; систему розселення сільського населення, природні ресурси та стан навколишнього природного середовища; особливості поводження з відходами; населення і трудові ресурси села; добробут, соціальний захист сільського населення; соціальну інфраструктуру сільськихнаселених пунктів, особливості функціонування сільського господарства. Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хтоцікавиться сучасними проблемами сільських територій України.

Добавлено: 2017-02-03 11:42:45
Распылительная сушка

Распылительная сушка

Долинский, А.А. Распылительная сушка: в 2-х т. Т. 1. Теплофизические основы. Методы интенсификации и энергосбережения / А.А. Долинский, К.Д. Малецкая; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. - Киев: Академпериодика, 2011. - 375 c. Представлены результаты многолетних работ, проведенных в ИТТФ НАН Украины по экспериментальным и теоретическим исследованиям процессов тепломассопереноса при испарении и сушке различных жидкостных систем в диспергированном состоянии в высокотемпературном парогазовом потоке. Изложены двухстадийная технология получения препаратов медицинского назначения, инновационная технология двухступенчатого распылительного обезвоживания кормовых продуктов, инновационная технология распылительного концентрирования и методика расчета распылительных аппаратов. Предложены эффективные схемы и новые конструкции распылительных аппаратов, а также методы управления процессами тепломассообмена в производстве порошковых продуктов.

Добавлено: 2016-11-09 18:11:03
Распылительная сушка (Том 2)

Распылительная сушка (Том 2)

Долинский, А.А. Распылительная сушка: в 2-х т. Т. 2. Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых материалов / А.А. Долинский; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 2015. – 388 c. Приведены результаты теплотехнологических исследований при разработке новых технологий с использованием предложенного в ИТТФ НАН Украины двухстадийного распылительного обезвоживания высоковлажных термолабильных жидких продуктов и создание агрегатов различной производительности для их реализации. Исследован процесс распылительной сушки сложных по своим физико-химическим свойствам различных жидкотекучих систем, обезвоживание которых осуществляется в большинстве случаев в одноступенчатых распылительных установках, но для ряда продуктов рассматриваются особенности распылительной сушки предварительно сконцентрированных продуктов либо синтезированных с достаточно высоким содержанием растворенной твердой составляющей. Определены не только рациональные параметры сушки, обеспечивающие наиболее высокие качественные показатели высушенного продукта, а также возможные пути совершенствования общей схемы распылительных сушильных установок и конструктивных решений отдельных узлов и подсистем.

Добавлено: 2016-11-09 18:12:47
Регіональна економіка

Регіональна економіка

Завадських Г. М. Регіональна економіка: Навч. посібн. 1 вид. / Г. М. Завадських. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 556 с. Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка». У посібнику розглядаються конкурентоспроможність регіонів, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. В розрізі тем докладно охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу України. Окремий розділ присвячений питанням екології та раціонального природокористування. Перевагою даного навчального продукту, що безумовно підвищує його ефективність, є наявність питань для перевірки знань, тематики рефератів, тестових завдань за темами, а також списку рекомендованої літератури, які допоможуть студентам краще закріпити навчальний матеріал. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, які цікавляться питаннями регіональної економіки та розміщення і розвитку продуктивних сил.

Добавлено: 2017-02-21 11:36:45
Регіональна економіка

Регіональна економіка

Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З.  Навчальний посібник. - Львів: “Магнолія 2006”, 2017. -С. 638 Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 0301 “Економіка і підприємництво”. Згідно тематичного плану, навчальний посібник “Регіональна економіка” включає предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія. У навчальному посібнику послідовно викладені теоретичні, методо­логічні та прикладні аспекти формування продуктивних сил України в умовах становлення і розвитку ринкової економіки. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціа­льностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.

Добавлено: 2017-02-07 14:28:40
Розв’язування задач електромеханіки в середовищах пакетів МаthCAD і МАТLAB

Розв’язування задач електромеханіки в середовищах пакетів МаthCAD і МАТLAB

Лозинський А.О., Мороз В.І., Паранчук Я.С. Навч. посібник. - 2-ге вид., доповн. - Львів: “Магнолія 2006”, 2015. - 216 с. У посібнику подається опис і на конкретних задачах електромеханіки показано використання найрозповсюдженіших сучасних математичних па­кетів МаthCAD і МАТLAB. Значну увагу надано вивченню засобу імітацій­ного моделювання Зітиііпк, що входить до складу пакета МАТLАВ. Вик­лад матеріалу супроводжується численими прикладами, що сприяє глибо­кому вивченню і кращому засвоєнню практичної роботи у середовищах цих пакетів. Призначений для студентів навчальних закладів ІІІ-го і ІV-го рівнів ак­редитації електромеханічних і електротехнічних спеціальностей, а також може бути корисним для бажаючих самостійно опанувати та використову­вати ці пакети для виконання наукових та інженерних розрахунків.

Добавлено: 2017-02-07 11:42:34
Світовий досвід розвитку туризму

Світовий досвід розвитку туризму

Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму  підручник. / М21 М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко - К.: «Центр учбової літератури», 2017. - 244 с. Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрів­ництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняль­ний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причинно-наслідковий зв’язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій. Для студентів природничих спеціальностей, які вивчають туризм і менедж­мент туристичної організації.

Добавлено: 2017-02-02 15:25:07
Системи штучного інтелекту

Системи штучного інтелекту

Ю. В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю. М. Щербина Системи штучного інтелекту: навчальний посібник. - Львів: “Магнолія-2006”, 2017,- 279 с. У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності. Посібник адресовано студентам і аспірантам спеціальностей, пов’язаних із вивченням систем штучного інтелекту, він буде корисним і для професіоналів, які бажають вийти за межі вузької спеціальності.

Добавлено: 2017-02-07 10:45:47
Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент

навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. С 83 [М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] - К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 376 с. На сторінках книги у доступній формі розкриваються теоретичні поняття і поло­ження стратегічного менеджменту, наводяться прикладні аспекти його використання в умовах посилення процесів глобалізації та інтеграції. Читачеві пропонуються найпоши­реніші і випробовані часом інструменти сучасного етапу розвитку стратегічного мене­джменту, застосування яких допоможе уникнути багатьох помилок підприємницької діяльності в Україні. УДК 65.012(075.8) ББК 65.290-2я73 Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докто­рантів, викладачів економічних і управлінських дисциплін та широкий загал практикую­чих менеджерів. Він буде також корисним для керівників господарюючих суб’єктів різних форм власності для формування місії, цілей, нових ринкових сегментів, конкуре­нтних переваг та унікальних шляхів перспективного розвитку.

Добавлено: 2017-02-13 14:14:22
Теоретико - методологічні засади бухгалтерського обліку

Теоретико - методологічні засади бухгалтерського обліку

Грінько, А.П. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу в умовах нової управлінської парадигми: монографія / А.П. Грінько ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 327 с. Досліджено питання вдосконалення методології й організації бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу. Узагальнено теоретичні засади та методологічні принципи, удосконалено практику бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу, що відповідає умовам ринкової економіки з урахуванням набутого вітчизняного та зарубіжного досвіду. Матеріал викладено з урахуванням міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. авчаються в системі перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації, працівникам системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться особливостями технологій приготування страв української кухні.  

Добавлено: 2016-11-09 18:08:32
Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделю­вання лінійних електричних кіл

Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделю­вання лінійних електричних кіл

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В.  Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделю­вання лінійних електричних кіл : навчальний посібник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 210 с. В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделю­вання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та ві­дносно простих програмних продуктів: МаthCAD, Ехсel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на сту­дентів, аспірантів та викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

Добавлено: 2017-02-21 12:58:51
Технология и организация хранения зерна

Технология и организация хранения зерна

Юкиш, А.Е. Технология и организация хранения зерна: учебник / А.Е. Юкиш, О.А. Ильина, Г.Н. Ильичев. – М.: ДеЛи плюс, 2015. – 476 с. Изложены основные технологии и производственные процессы обработки и хранения зерна. Впервые в учебник включены сведения об использовании в отрасли оборудования и организации системы хранения зерна на всех уровнях с учетом современной рыночной экономики. Приведен состав и структура поточных технологических линий на объектах хранения зерна по основным культурам с учетом особенностей их обработки. Учебник предназначен для высших и средних учебных организаций, готовящих кадры в области хранения и обработки зерна, а также для организаций системы дополнительного профессионального образования. Изложенный в книге материал полезен для широкого спектра работников предприятий хранения и переработки зерна.

Добавлено: 2016-11-08 18:05:01
Технология экстрактов, концентратов и напитков из расти-тельного сырья

Технология экстрактов, концентратов и напитков из расти-тельного сырья

Домарецкнй В. А. Технология экстрактов, концентратов и напитков из расти-тельного сырья : учебное пособие / В. А. Домарецкий. — К.: СВАРОГ, 2016. -444 с. Учебное пособие включает основньїе теоретические положення и обоснования технологических процессов производствав солода, солодовых зкстрактов и концентратов, экстрактов из лекарственных трав, безалкогольних и алкогольних напитков, соков, морсов, настоев, ароматних спиртов и т.д. Большое внимание уделено актуальним проблемам и основним аспектам зкологии. Для студентов, магисірантов, аспирантов и преподавателей висших учебних заведений, а также специалистов преприятий пищевой промншленности.

Добавлено: 2017-02-03 12:07:14
Технології хлібобулочних виробів із продуктами переробки зародків пшениці

Технології хлібобулочних виробів із продуктами переробки зародків пшениці

Технології хлібобулочних виробів із продуктами переробки зародків пшениці: монографія / С.Г. Олійник, Г.М. Лисюк, О.І. Кравченко, О.В. Самохвалова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 108 с. У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень щодо теоретичного та практичного обґрунтування технологій хлібобулочних виробів підвищеної харчової та біологічної цінності з використанням продуктів переробки зародків пшениці. Видання пропонується для викладачів, аспірантів та студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» і за спеціальностями «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технологія харчування», а також для фахівців хлібопекарської галузі та закладів ресторанного господарства.

Добавлено: 2016-11-08 18:02:08
Технологія приготування їжі: українська кухня

Технологія приготування їжі: українська кухня

Новікова, О.В. Технологія приготування їжі: українська кухня: навч. посіб. / О.В. Новікова, Л.Д. Льовшина, В.М. Михайлов. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків: Світ Книг, 2016. – 679 с. У навчальному посібнику представлений комплекс теоретичних основ технології приготування їжі. Розглянуті основні способи й прийоми первинної обробки сировини й приготування напівфабрикатів. Основна частина посібника присвячена технології приготування страв та кулінарних виробів відповідно до традиційного приготування в української кухні. Посібник призначений для студентів навчальних закладів.  Він може становити інтерес і для практичних працівників, що навчаються в системі перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації, працівникам системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться особливостями технологій приготування страв української кухні.

Добавлено: 2016-11-09 18:05:55
Технологія природних вітамінів

Технологія природних вітамінів

Іванова В.Д., Сімахіна Г.О.  Навч. посіб. — К.: НУХТ, 2015.— 343 с. У посібнику наведені основні відомості про властивості та фізіологічну дію вітамінів і сировини з їх вмістом. Розгляну­то технології виробництва вітамінів рослинного, тваринного, мікробіологічного походження. Особлива увага приділена розгля­ду комплексного перероблення сировини на вітамінні препарати. Для студентів технологічних спеціальностй ВНЗ харчової промисловості. Може бути корисним інженерам-технологам хар­чових виробництв і працівникам дослідницьких лабораторій.

Добавлено: 2017-02-13 13:41:25
Технологія та проектування елеваторів

Технологія та проектування елеваторів

Технологія та проектування елеваторів: навч. посіб. / О.І. Шаповаленко, О.О. Євтушенко, Т.І. Янюк, В.А. Почеп; під ред. О.І. Шаповаленко; Нац. ун-т харч. технологій. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 416 с. У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості, а також різні вимоги, які необхідно враховувати для якісного виконання дипломних і курсових проектів. Наведено методику розрахунку технологічного та транспортного обладнання, а також приклади розрахунку елеваторів і виконання креслень. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів зі спеціальності «Технологія зберігання і переробки зерна».

Добавлено: 2016-11-08 18:08:40
Товарная информация

Товарная информация

Миколаєва М. А. Товарная информация : учебник/ М. А. Николаева, Л. В. Карташова. СВАГОР, 2016.-256 с. Учебник включает пять модулей. В модуле І рассмотрены виды, формы и нормативно-правовое регулирование товарной информации. В модуле II разработаны средства товарной информации, особое внимание уделено товарно-сопроводительным документам и маркировке, ее классификации,структуре, информанионным знакам. Модули III и ІV содержат учебную информацию нормативно-правовом регулировании маркировки пишевых продуктов, а также требования к маркировке однородных групп, подгрупп и видов продовольственных и непродовольственных товаров. В модуле V описаны нормагивно-правовое регулирование требований к маркировке за рубежом, а также особенности мар­кировки ряда непродовольственных товаров встранах ЕС, США и Канади. Для студентов, аспирантов и преподавателей торгово-зкономических вузов, колледжей и техникумов.

Добавлено: 2017-02-02 16:20:55
Товарный менеджмент и экспертиза продуктов детского питання.

Товарный менеджмент и экспертиза продуктов детского питання.

Учеб. пособие / О. А. Рязанова, М. А. Николаева. — К. : СВАРОГ, 2016.- 224 с. Рассмотрены состояние рынка продуктов детского питання (ПДП), их роль в питаним детей, удовлетворяемые ПДП потребности детей и родителей. Про- анализировано значенне веществ химического состава, определяющих пище- вую ненность ПДП, для формирования и поддержания здоров’я детей. Даны об- шая классификация ПДП и товароведная характеристика отдельных подгрупп. Определены факторы, формирующие и сохраняющие товароведные характери­стики ПДП. Особое внимание уделено влиянию инноваиионных технологий для качества и безопасности ПДП. Впервые в учебной литературе рассмотрены вопросы товарного менеджмента и зкспертизы ПДП. Проанализированы нор­мативные документи по качеству ПДП и выявлены общиеорганолептические и специфические физико-химические показатели качества ПДП. Рассмотрены показатели безопасности ПДП, а также их упаковка, маркировка, условия и сро- ки хранения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направленням «Товароведе- ние» (все профили) и «Торговое дело», профилям «Коммерция» и «Товароведе- ние и экспертиза потребительских товаров», студентов среднего профессио- нального образования, обучающихся по специальности «Товароведение», а также для аспирантов и преподавателей, практических работников.

Добавлено: 2017-02-03 12:44:00
Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов

Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов

 учебное пособие/ Е.И. Лихачева, О.В. Юсова. — К. :СВАРОГ:, 2016. -304с. Рассматриваются химический состав мяса и мясопродуктов, факторы, формирующие качество мяса и мясопродуктов, требования к качеству и методы контроля качества мяса и мясопродуктов. Приводятся характеристики основних болезней животных, порядок ветеринарно-санитарного осмотра туш и клеймения мяса. Содержит контрольные вопросы, образцы документании, библиографический список и словарь терминов. Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучаюшихся по специальности 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Добавлено: 2017-02-06 12:41:28
Товароведение непродовольственных товаров

Товароведение непродовольственных товаров

Товароведение непродовольственньїх товаров : учебное пособие О.Л. Голубенко, В.П. Новопавловская, ТС. Носова. — К. : СВАРОГ, 2016.- 336 с. Излагаются основньїе понятия товароведения: классификация, харак­теристика, ассортимент, качество товаров, их оценка и т.д. Рассматриваются изделия из пластмасс, стекла, керамики, а также ткани, нетканые материалы, одежда, ковры, обувь, мебель. Содержание пособия соответствует требованиям государственного образовательного стандарта среднего про­фессионального образования. Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучаюшихся по специальностям «Товароведение» и «Коммерния».

Добавлено: 2017-02-02 15:58:38
Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів

Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів

Льовшина, Л.Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів: навч. посіб. / Л.Д. Льовшина, В.М. Михайлов, О.В. М`ячиков; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - вид. 2-ге. – Київ: Ліра-К, 2015. – 388 с. - (Технологія, обладнання та товарознавство харчових виробництв). Наведено товарознавчу характеристику плодоовочевої сировини та продуктів її переробки. Розглянуто анатомо-морфологічну будову клітин плодів та овочів, їх хімічний склад. Надано інформацію про торговельну класифікацію, товарну якість, товарну обробку та зберігання плодоовочевої продукції. Розглянуті товарознавчі характеристики пряно-ароматичних рослин та прянощів, їх якісна оцінка, пакування, маркування та зберігання.

Добавлено: 2016-11-09 17:50:40
Товарознавство трикотажних виробів

Товарознавство трикотажних виробів

підручник для студентів товарознав­чих спеціальностей вищих навчальних закладів. / Галик І. С., Семак Б. Д. - [2-ге вид., перероб. та доп.]. - Львів : «Магнолія 2006», 2017.-221 с. У підручнику наведено відомості про основи технології трикотажного ви­робництва, особливості будови, асортимент і властивості трикотажних полотен, формування споживних властивостей і асортименту трикотажних виробів у процесі їх проектування і виготовлення, класифікацію і характеристику асор­тименту верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, рукавичкових, хустково- шарфових виробів та головних уборів, оцінку якості трикотажних виробів. Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Добавлено: 2017-02-07 13:57:34
Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження

Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження

Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження, [текст]: навч. посіб. / О. Г. Бровко, А. С. Гордієнко, В. В. Дятлов [та ін] - Львів: «Магнолія 2006», 2017.-320 с. Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисциплі­ни «Товарознавство. Харчові продукти» для напряму підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво». В посібнику висвітлені відомості про харчову цінність, класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і правила зберігання. Також на­ведено питання для самоконтролю знань студентів. Посібник призначено для студентів різних форм навчання ОКР «Бакалавр», що навчаються за спеціалізаціями «Товарознавство і комерційна діяльність», «То­варознавство і експертиза в митній справі», «Експертиза товарів». Також може бути корисним для практичних робітників, зайнятих у сфері торгівлі продоволь­чими товарами та маркетинговими дослідженнями ринку продовольства.

Добавлено: 2017-02-03 11:56:24
Туристичне країнознавство

Туристичне країнознавство

Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. Туристичне країнознавство: навчальний посібник / В.І. Стафійчук, О.Ю. Малиновська. -Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 808 с. Брайчевська О.А., канд. істор. наук, доц. (Тема 10. Канада) Брайчевський Ю.С., канд. геогр. наук, доц. (Тема 4. Велика Британія, Тема 10. США) Матвієнко В.М., канд. геогр. наук, доц. (Тема 8) Матвієнко Н.М., канд. геогр. наук, доц. (Тема 2. Туреччина. Ізраїль) У посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристичному ринку і туристично-рекреаційні (природні, історико-культурні, інфраструктурні) ресурси усіх держав світу. Для студентів та викладачів фаху «менеджмент туризму»; географів, істориків, міжнародників. Може бути корисним для співробітників туристичних фірм і всіх, хто цікавиться туристичними можливостями зарубіжних країн або планує подорожі до них.  

Добавлено: 2017-02-21 10:55:08
Углеводы в пищевых продуктах

Углеводы в пищевых продуктах

Углеводы в пищевых продуктах: [монография] / М.О. Полумбрик, В.В. Литвяк, З.В. Ловкис, В.Н. Ковбаса; Науч.-практ. центр НАН Беларуси по продовольствию, Нац. ун-т пищевых технологий [Украина]; рец. [Л.В. Капрельянц и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – 592 с. Проведен комплексный анализ строения углеводов различного состава растительного и животного происхождения, способов их получения, технологических особенностей применения в пищевых продуктах и их влияния на здоровье человека. Рекомендовано для научных сотрудников, преподавателей, студентов, аспирантов, специалистов пищевой промышленности, диетологов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами здорового питания.

Добавлено: 2016-11-09 18:17:48
Управління маркетингом у сфері туризму

Управління маркетингом у сфері туризму

Мальська М. П. Управління маркетингом у сфері туризму [текст] М 21 підручник. / М. П. Мальська, І. 3. Жук- К.: «Центр учбової літератури», 2016.- 328 с. У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні основи управління маркетингом, як дисципліною, наукою й галуззю дослідження. Зо­крема, розкрито понятійно-категоріальний апарат, зміст, процес та методологію, а також його місце у системі економічних наук. Розглянуто туризм як сферу по­слуг, маркетинг як інструмент аналізу сфери туризму, маркетингове плануван­ня діяльності підприємств туристичної індустрії, здійснено економічний аналіз у системі маркетингової діяльності туристичних компаній. Висвітлено державне регулювання маркетингової діяльності у сфері туризму. Підручник пропонується для науковців, аспірантів, студентів вищих на­вчальних закладів, а також керівників і фахівців, що займаються питаннями управління маркетингом, для організацій, наукових установ - усіх, кому цікаві питання інтеграції України у світову систему господарювання.

Добавлено: 2017-02-02 15:37:44
Управління надійністю технологічних систем

Управління надійністю технологічних систем

Жадан О. В., Кретова А. В.  підручник - Львів, «Магнолія 2006», 2017. - 142 с. Висвітлені терміни теорії надійності та її взаємозв’язок з управлін­ням якістю. Викладені основні підходи до управління надійністю тех­нологічних систем на різних стадіях життєвого циклу технологічних систем. Розглянуто питання врахування показників надійності підчас об­числення ефекту від експлуатації технологічних систем. За теоретичними матеріалами розроблені завдання для самостійної роботи, подані рекомендації щодо їхнього виконання. Це видання розраховано на студентів ВНЗ, які навчаються за напря­мом «Менеджмент і адміністрування».                   Автори дякують усім, хто надав допомогу під час підготовки та ви­дання підручника.

Добавлено: 2017-02-07 12:24:45
Управління потенціалом підприємства

Управління потенціалом підприємства

 Навчальний посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2017. - 308 с. Автори: О.В. Березін (теми 2, 7, 8, 10); С.Т. Дуда (теми 1, 4, 5, 8, 9, 11); Н.Г. Міценко (теми 1, 3, 6, 8, 9)  

Добавлено: 2017-02-07 13:27:35
Управління якістю

Управління якістю

навч. посіб-2-е вид. / Д.П. Лойко, О.В. Йотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр. Львів: “Магнолія 2006”, 2016. — 336 с. Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності, розглянуто основні відомості про управління якістю — поняття та категорії, еволюція підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю. Викладено системи управління якістю, представлені в стандартах 180 серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах, сертифікація та аудит. Значна увага приділяється загальному менеджменту якості (Т<ЗМ) — підходам та методах управління організацією. У навчальному посібнику дано аналіз статистичним методів управління якістю, витрат на якість. Наведені контрольні тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу. Навчальний посібник рекомендується для студентів, що навчаються за напрямками підготовки 8.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050303 «Експертиза товарів та послуг».

Добавлено: 2017-02-07 13:20:15
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

Топольник В. Г.Навчальний посібник. - Львів: “Магнолія 2006”, 2016. - 328.  Особлива увага відводиться ме­тодиці моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг та його інформа­ційному забезпеченню. Визначається вплив чинників кон’юнктури на функціонування світового ринку готельних і ресторанних послуг. Теоретичні положення доповнені комплексними розрахунково-аналітичними завданнями та ситуаціями для самостійно­го вирішення, тестами, індивідуальними навчально-дослідними завданнями для само­стійного виконання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо вико­ристання покаказників та індикаторів кон’юнктури для аналізу і оцінки стану світового ринку готельних і ресторанних послуг.   Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.140101 «Го­тельно-ресторанна справа», викладачів, науковців та фахівців, які займаються дослі­дженнями світового ринку готельних і ресторанних послуг.

Добавлено: 2017-02-07 13:01:40
Устаткування підприємств харчування.

Устаткування підприємств харчування.

Практикум : навч. посіб.  Ч. 2: Теплове устаткування / Г. В. Дейниченко, Н. О. Афукова, Г. М. Постнов та ін. — К.: Фірма «ІНКОС», 2016. — 384 с. В навчальному посібнику наведені загальні методичні рекомендації, які містять методику і правила проведення лабораторних занять з теплового устаткування закладів ресторанного господарства. Кожна лабораторна ро­бота складається з теоретичної частини з інформацією про класифікацію, призначення, будову, правила експлуатації певної групи сучасного тепло­вого устаткування та практичної частини, що її треба виконати студентам. Наведені методики розрахунку теплового балансу, техніко-економічних по­казників, окремих видів теплогенеруючих пристроїв теплового устаткуван­ня, надані засоби з техніки безпеки під час роботи з цим устаткуванням. Для закріплення та більш глибокого вивчення матеріалу наприкінці кожної лабо­раторної роботи наведені контрольні запитання, тести, ситуаційні завдання. Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навчання.

Добавлено: 2017-02-03 12:29:25
Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів

Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів

Фізіолого-гігієнічні аспекти оцінки якості продуктів : підручник / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, В.В. Євлаш, Л.А. Скуріхіна, В.Г. Горбань, М.Л. Серік. – Харків : Світ Книг, 2016. – 532 с. У підручнику наведені сучасні дані щодо ролі основних харчових речовин у процесах життєдіяльності людини, сучасні рекомендовані норми їх споживання, наслідки нестачі та надлишку у раціонах, джерела в їжі. Надається також досить повна інформація щодо біологічної та харчової цінності різних груп продуктів тваринного та рослинного походження. Наведено характеристику харчових добавок та рекомендації по їх використанню у складі харчових композицій. Надано їх класифікацію та характеристику. Підручник призначений для студентів торговельних та економічних вузів, що вивчають фізіологію харчування, нутриціологію, гігієну і санітарію, а також для студентів санітарно-гігієнічних факультеті медичних університетів, спеціалістів, що працюють у сфері харчування населення.

Добавлено: 2016-11-08 16:58:16
Фінанси

Фінанси

Глущенко А. С. Фінанси: Навч. посіб.  Львів «Магнолія 2006», 2017, - 440с. У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів від­повідно до вимог сучасної освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». У 21 розділі чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів. Навчальний матеріал доповнено графічним відображенням у вигляді рисунків, схем та таблиць. З кожної теми курсу, для поглибленого засвоєння матеріалу, розро­блено навчальний треніг, що містить питання для самоконтролю, питання до семінар­ських занять, тестові завдання, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, базові терміни і поняття. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закла­дів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються практичною діяльністю в сфе­рі фінансів.

Добавлено: 2017-02-07 11:17:02
Фінансовий облік II

Фінансовий облік II

Шари Є. Ю. Фінансовий облік - II  навч. посіб. / Є. ІО. Шара, III 25 О. О. Бідюк. Н. В. Гуріна, І. Є .Соколовська-І онтаренко - К.: «Центр у чбової літератури», 2016. - 398 с. Навчальний посібник «Фінансовий облік II» написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік II», затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних докумен­тів. У посібнику в розрізі тем висвітлено: облік довгострокових і короткострокових зо­бов’язань; облік праці та її оплати; облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів; облік доходів та витрат; облік доходів майбутніх періодів; облік фінансових результатів діяльності підприємств; облік власного капіталу; фінансова звітність підприємства. Навчальний посібник «Фінансовий облік II» підготовлений для студентів вищих нав­чальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

Добавлено: 2017-02-13 14:07:06
Фінансовий облік І

Фінансовий облік І

Шара Є. Ю.  навч. посіб. / Є. Ю. Шара, III 25 О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна, І. Є .Соколовська-Гонтаренко - К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 408 с. Навчальний посібник «Фінансовий облік І» написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік І», затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. У посібнику в розрізі тем висвітлено: основи побудови бухгалтерського обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції; облік витрат майбутніх періодів. Навчальний посібник «Фінансовий облік І» підготовлений для студентів вищих на­вчальних закладів, які здобувають освіту' за спеціальністю «Облік і аудит».

Добавлено: 2017-02-13 13:57:26
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий

Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий: учеб. пособие / Г.О. Магомедов, А.Я. Олейников, И.В. Плотникова и др. – СПб.: ГИОРД, 2015. – 440 с. В книге обобщены сведения о различных функциональных пищевых ингредиентах и добавках, используемых для повышения пищевой и снижения энергетической ценности кондитерских изделий, даны их классификация, химический состав и физико-химические свойства. Представлены современные структурные схемы производства различных видов кондитерских изделий, особенности технологии при использовании нетрадиционного отечественного сырья, приведены рецептуры кондитерских изделий с наиболее перспективными функциональными ингредиентами и добавками. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 260100 «Продукты питания из растительного сырья» и направлению подготовки дипломированного специалиста 260200 «Производство продуктов питания из растительного сырья», специальности 260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», а также будет полезно аспирантам, преподавателям вузов, специалистам кондитерских предприятий.

Добавлено: 2016-11-08 18:11:40
Харчова біотехнологія

Харчова біотехнологія

Пирог Т.П., Антонкж М.М., Скроцька О.І., Кігель Н.Ф. Харчова біотехнологія: підручник - К.: Видавництво Ліра-К, 2016. - 408 с. gin-right:0cm;margin-bottom:12.1pt; margin-left:11.0pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent: 22.0pt;background:transparent'>Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, він також буде корисний працівникам системи громадського харчування, ши­рокому колу читачів, які цікавляться особливостями обслуговування в за­кладах ресторанного господарства. У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти харчової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані м'ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену харчові продукти); традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові добавки (поліглутамінова кислота, лактулоза, лактобіонова кислота, лікопін, астаксантин, лютеїн, 2-фенілетанол, полісахариди гелан, пулулан, курдлан тощо) та сучасні біотехнології їх одержання; переваги та недоліки, а також законодавча база використання генно-модифікованих організмів у харчових виробництвах. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біотехнологія», та споріднених напрямів («Харчові технології та інженерія», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», «Біологія»), а також для спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та харчових технологій.

Добавлено: 2017-02-02 16:39:49
Харчова хімія

Харчова хімія

Скоробогатий, Я.П. Харчова хімія: навч. посіб. / Я.П. Скоробогатий, А.В. Гузій, О.М. Заверуха. – Львів: Новий світ-2000, 2015. – 514 с. – (Вища освіта України). Викладено основи загальної, неорганічної та біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів. Розглянуто методи дослідження сировини та харчових систем, основні класи речовин - компонентів харчових продуктів, види забруднювачів харчових систем, їх вплив на людський організм.

Добавлено: 2016-11-09 17:53:22
Цивільний захист

Цивільний захист

Хіврич О.В. Цивільний захист: практикум / О.В. Хіврич, Н.В. Володченкова, А.М. Литвиненко; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ: НУХТ, 2015. – 158 с. Викладено методи розрахунків зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та оцінювання противибухового і протипожежного захисту на підприємствах різних галузей харчової промисловості у повсякденній діяльності і у разі виникнення надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. Наведено порядок оцінювання інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. erun:yes'>  роботи з документами.  

Добавлено: 2016-11-09 18:02:40
Экономика отрасли туризм

Экономика отрасли туризм

Богданов Е.И., Богомолова Е.С., Орловская В.П. Экономика отрасли туризм: Учебник / Под ред. проф. Е.И. Богданова. — К.: СВАРОГ, 2016.— 318 с.   В учебнике раскрывается сушность туризма — одной из важнейших отраслей экономики, а также метода познания индивидуумом культурных природных богатств, созданных природой и человеком. Анализируются такие важнейшие категории, как спрос и мотивация в туризме. Рассматриваются особенности туристской дестинации — основного злемента туризма, а также базовые концепции туризма — динамично развивающейся отрасли зкономики. Особое внимание уделяется туристско-рекреационному комп­лексу как важнейшему направленню совершенствования системы управлення зкономикой туризма.                 Для студентов вузов по направленню 38.03.01 «Экономика» а также по направленню 43.03.02 «Туризм» (подготовка бакалавров и магистров).

Добавлено: 2017-02-06 11:02:06
Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатываюшей промышленности

Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатываюшей промышленности

Савватеев Е.В., Рокотянская В.В., Мощенко О.В., Власенкова Т.А. Учеб. пособие / Под обш. ред. Е.В. Савватеева. — К.: СВАРОГ, 2016. — 317 с. Издание ориентирует на глобальные проблеми и перспективы со- циально-экономического развития отечественного перерабатывающего сектора АПК. Предназначено для совершенствования учебнометоди- ческого обеспечения по дисциплине «Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышлленности» и составлено в соответствии с требованиями ФГОС З ВПО по направленню подготовки 111900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Изучаются мето- дология и практика реализации обьективных экономических законов применительно к специфическим особенностям ветеринарной науки с ее биотехнологическими и организационно-зкономическими характери­стиками. Также нашли отражение положення смежных наук экономиче- ской теории, зкономики предприятия, зкономики отрасли, маркетинга, организации производства. Предназначено для широкого круга научных работников, преподава- телей, руководителей и студентов.

Добавлено: 2017-02-06 11:16:26
Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных продуктов

Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных продуктов

 учебное пособие / О.А. Голубенко, Н.В. Ко­ник. - К. : СВАРОГ, 2016. - 256 с. Изложены сведения о строєнии, классификации и потребительских свойствах рыбы. Освещены вопросытехнологии производства, экспертизы качества и сертификации, условия обработки и режимьі хранения рьібьі и рыбных продуктов, а также процессы, влияющие на их качество. Учтены требования к учебной программе по курсу «Товароведение и экспертиза то- варов животного происхождения», в частности рыбы и рыбных продуктов. Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обу- чающихся по специальностям «Организация обслуживания в общественном питании», «Менеджмент (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Добавлено: 2017-02-06 12:05:49
Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира

Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира

учебное пособие. / В. В. Архипов, - К. : «Центр учебной литературы», 2016. 234 с. Учебное пособие «Этнические кухни: Особенности культурны и традиций питання народов мира» предназначено для подготовки специалистов гостинично- ресторанного и туристического сервиса. Широко освещены вопросы режима пита­ння и приема иностранных гостей в ресторанах. Многогранно раскрыты особенно­сти кухни разных стран и народов. большое внимание уделено национальным особенностям приготовлепия блюд, асортименту используемых продуктов, а также особенностям церемоний потребления пищи и подачи блюд. Для студентов, обучаюшихся на факультетах турисгического и гостинично- ресторанного бизнеса высших и средних специальнных учебных заведений. Может быть также иитересным для тех. кто любит кулинарное дело или занимается подобным бизнесом.

Добавлено: 2017-02-09 12:19:40
 

Періодичні видання на 2017 рік

 

Найменування

Місце знаходження примірників

 

DRINKS plus\ НАПИТКИ ПЛЮС

Читальний зал періодичних видань

FOOD UA. ПРОДУКТИ ЮЕЙ + FOOD TECHNOLOGIES & EQUIPMENT. ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Читальний зал періодичних видань

UKRAINIAN FOOD JOURNAL

Читальний зал періодичних видань

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

Читальний зал періодичних видань

БЕЗПЕКА ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Кафедра БЖД

БІБЛІОТЕЧКА  ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Профспілковий комітет

БІОЕНЕРГЕТИКА / BIOENERGY

Читальний зал № 1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК І АУДИТ

Кафедра обліку та  аудиту

ВИНОГРАД. ВИНО

Читальний зал періодичних видань

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЗМІНИ ДО ЗБІРНИКА

Абонемент наукової літератури

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ. РАДИ.  КОМПЛЕКТ

Читальний зал періодичних видань

ВІЧЕ

Читальний зал періодичних видань

ВОДА І ВОДООЧИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Читальний зал періодичних видань

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Кафедра технології питної води

ВСЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Кафедра обліку та аудиту

ГЕОГРАФІЯ

Відділ довузівської підготовки

ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Кафедра обліку та аудиту

ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Читальний зал періодичних видань

ЕКОНОМІКА АПК. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

Читальний зал періодичних видань

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Кафедра менеджменту та логістики

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Читальний зал № 1

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА  ВЛАСНІСТЬ  В УКРАЇНІ

Читальний зал періодичних видань

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Читальний зал № 1

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Кафедра БЖД

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

Абонемент художньої літератури

КОРМИ І ФАКТИ

Читальний зал періодичних видань

КРАЄЗНАВСТВО. ГЕОГРАФІЯ. ТУРИЗМ

Відділ довузівської підготовки

ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

Інф.-бібліографічний відділ

ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТАТЕЙ

Інф.-бібліографічний відділ

ЛІТОПИС КНИГ

Інф.-бібліографічний відділ

ЛОГИСТИКА .  ПРОБЛЕМЫ  И РЕШЕНИЯ

Кафедра менеджменту та логістики

МАРКЕТИНГ – КОМПЛЕКТ

Кафедра маркетингу , підприємництва та торгівлі

МАСЛОЖИРОВИЙ КОМПЛЕКС

Читальний зал періоди. видань

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ  ПОЛЯ

Кафедра вищої математики

МИР ПРОДУКТОВ

Читальний зал періодичних видань

МИР ТУРИЗМА

Читальний зал періодичних видань

МИР УПАКОВКИ

Читальний зал періодичних видань

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Читальний зал періодичних видань

МЯСНОЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодичних видань

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Штаб цивільного захисту

НАПИТКИ . ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Читальний зал періодичних видань

НАФТОГАЗОВА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Читальний зал № 1

НАШЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодичних видань

ОСВІТА

Читальний зал періодичних видань

ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ОТЕЛЬЕР- РЕСТОРАТОР

Читальний зал періодичних видань

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ОХОРОНА ПРАЦІ

Кафедра БЖД

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Читальний зал періодичних видань

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

Ін-т післядипломної освіти

ПОЖЕЖНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Кафедра БЖД

ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту

ПРОДОВОЛЬЧА ІНДУСТРІЯ АПК

Читальний зал періодичних видань

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Читальний зал № 1

ПРОФСПІЛКОВІ ВІСТІ

Профспілковий комітет

РЕСТОРАТОРЪ

Читальний зал періодичних видань

РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ. ЕКОЛОГІЯ

Читальний зал № 1

САД, ВИНОГРАД І ВИНО УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

СПЕЦВИПУСК  ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

Читальний зал періодичних видань

СТАТИСТИКА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Читальний зал № 1

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ АПК

Кафедра процесів ,обладнання та енергетичного менеджменту

УКРАЇНСЬКИЙ ТУРИЗМ

Читальний зал періодичних видань

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ

Відділ довузівської підготовки

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (НАНУ)

Кафедра вищої математики

УПАКОВКА

Читальний зал періодичних видань

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

Читальний зал періодичних видань

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОДЫ

Кафедра технології питної води

ХІМІЯ

Відділ довузівської підготовки

ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодичних видань

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА

Читальний зал періодичних видань

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ

Читальний зал періодичних видань

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Читальний зал № 1