Нові надходження

Нові книги з актуальних питань харчової, переробної промисловості та інших наукових напрямків


Статистика

Статистика

Чернелевський, Л.М.    Статистика : підруч. / Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетяка. – К. : НУХТ, 2012. – 207 с.    Описано основні питання організації статистики, обчислення статистико-економічних показників, які відображають використання ресурсів промислового вирбництва, результати господарювання,а також методи та способи аналізу  об’єктивно існуючих статистичних закономірностей, взаємозв’язків, тенденцій розвитку....
Українська  культура у європейському та світовому вимірі

Українська культура у європейському та світовому вимірі

Береговий, С.І.    Українська  культура у європейському та світовому вимірі : навч.-метод. посіб. / С.І. Береговий. – К. : НУХТ, 2012. – 154 с.         Розглянуто генезис української і світової ( європейської) культури у взаємозв’язках  і взаємовпливах від  найдавніших часів до сучасності та культурні феномени античності, середньовіччя, ренесансу, бароко, XIX – XX ст., сучасна культура в незалежній Україні, ...
Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами

Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами

Жолнер, І.В.  Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб.  / І.В. Жолнер. – К. : НУХТ, 2012. – 335 с.          Висвітлено основні теоретичні та практичні прблеми фінансового обліку у країнах з розвиненою ринковою економікою та в Україні, проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління підприємства. Розглянуто питання управління підприємствами і прийняття фінансових ріше...
Статистика у галузях харчової промисловості : теорія і практика

Статистика у галузях харчової промисловості : теорія і практика

Чернелевський, Л.М.   Статистика у галузях харчової промисловості : теорія і практика : навч посіб. / Л.М. Чернелевський. – К. : НУХТ, 2012. – 331 с.         Навччальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни і адаптований до умов кредитно-модульної системи навчального процесу. У модулях виділено теми, в яких подано теоретичний і практичний матеріал на прикладі галузей харчової прмисловості....
Біологічна хімія

Біологічна хімія

Біологічна хімія : підруч. / Л.В. Левандовський, В.Г  Дрюк, О.І. Семенова та ін. – К. : НУХТ, 2012. – 363 с.         Підручник містить основні положення біологічної хімії, що дають уявлення про хімічні основи, життєдіяльності тварин, рослин та мікроорганізмів. Розглянуто будову, асиміляцію і дисиміляцію основних класів біомолекул. Охарактеризовано біохімічні прцеси у харчових виробництвах....
Сторiнки: [1] | 2) | 3) »»

 

Надходження по дисциплінах


Географія. Історія. Харчова та переробна промисловість Економіка
Загальні питання науки Прикладні науки. Суспільні науки
Комп'ютерні технології Природничі науки. Математика.

Підписні періодичні видання на 2014 рік

 

Галерея напитков и диликатесов

Фінансовий контроль

Казна України

Смена (Росия)

Ваши советы и рецепты, здоровье.

National Geographic Росия (Росия)

Смачна подорож